Www Incont Ro Fonduri Europene

www incont ro fonduri europenec) este infiintata de un intreprinzator debutant, www incont ro fonduri europene ca asociat unic, sau de cel mult 5 ( cinci) intreprinzatori debutanti asociati. Aplicarea noului Regulamentul de Exceptari Generale ( General Block Exemption) pentru acordarea Ajutoarelor de Stat catre micro- intreprinderi. diversificarea activitaNilor  i veniturilor. Un alt impediment il reprezinta www incont ro fonduri europene documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Acest ? merg bine? ar trebui apreciat doar la momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. 2. 6. modernizare constructia centrelor de cogenerare. data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii IT ( sunt programator). Ca urmare, sunt considerate cheltuieli eligibile, acele spatii si dotari cuprinse in Anexele la normele metologice ? criterii obligatorii si suplimentare privind clasificarea structurilor turistice cu functii de cazare din Ord. 1296 2010. f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). Obiectiv general: . Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane lei. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. Finantare europeana de 20 milioane de euro in judetul Botosani. In judetul Botosani, opt primarii au fost selectate spre finantare pe masura 322. 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? nu pot fi considerate serioase. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care accesare fonduri europene Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. ca membri ai unei intreprinderi familiale. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general: Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman 1. 1. 1. fonduri structurale Nu este permisa modernizarea cladirilor care intra sub incidenta dreptului de folosinta. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa fonduri europene nerambursabile va inregistrati aici. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor .

Fondurile Europene Nerambursabile Pentru Agricultura Si Dezvoltare Rurala

Astfel, pana in acest moment, au fost depuse 5. 413 cereri de finantare, dintre care au fost contractate pana acum 2. 783 de proiecte. construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu- le si pe cele pentru protectia mediului. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR). Vor avea prioritate proiectele. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu fondurile europene nerambursabile pentru agricultura si dezvoltare rurala pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. 11. 30- 13. 00 Partea a II- a. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. I. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. dezvoltarea si fondurile europene nerambursabile pentru agricultura si dezvoltare rurala promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. 9. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. 12. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. Parteneriat transnational ( strategice). Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. 249/ 2007 ( abrogat). Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor fonduri ue care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr.

Fonduri Europene Sere Hidroponice

coroupscasino

Fonduuri Eoropene Ne Rambursabile In Apicultura

fonduuri eoropene ne rambursabile in apiculturaActivitatile eligibile sunt. Autoritatile bulgare accesare fonduri europene au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Pe de o parte, nu au acces la surse de finantare pentru a angaja consultanti, iar pe de alta parte exista o . serie de probleme nelamurite. fonduuri eoropene ne rambursabile in apicultura Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul O 1. 1. 1. A1 pentru IMM- uri. parteneriat cu localitatile din comunele Aroneanu, Horlesti si localitati din judetul Timis. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. AXA fonduri agricultura PRIORITARA 5- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. Acest tip de proiect se finanteaza in baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Raspuns. Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. Alte programe nationale. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) fonduuri eoropene ne rambursabile in apicultura Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Din totalul acestor cheltuieli 70% reprezinta valoarea fondurilor nerambursabile primite de beneficiar, adica 861. 736 lei Pana in 2013, prin Masura 312 se acorda beneficiarilor fonduri nerambursabile de pana la 70% din valoarea eligibila a proiectului, acestea reprezentand cofinantarea publica, la care se adauga contributia privata a beneficiarului. ECOMANAGEMENT SALUBRIS in valoare totala de 34. 295. 058 euro. crt. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). crearea conditiilor de productie. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii.

Fonduri Europene Nerambursabile 2011 Pentru Agricultura

fonduri europene nerambursabile 2011 pentru agriculturaRevenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. Programul Operational Sectorial de Transport . 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul fonduri structurale Axei Prioritare nr. 18. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora ( ex. Acest program se adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania fiind un instrument important in implementarea strategiei nationale fonduri europene nerambursabile 2011 pentru agricultura si a politicilor de dezvoltare regionala. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului fonduri europene nerambursabile antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. 3) pe teren intentionez sa dezvolt o livada, in principal prun, dar si ceva par si visin. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. 1. 1. 2. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate fonduri europene prin Fondurile Europene post- aderare. intreprinderi mari sau IMM- uri ( inclusiv microintreprinderi), din sectorele industriale. Pentru analiza financiara, sau analiza cost Beneficiu trebuie sa va inregistrati aici. excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. Masuri de sanatate publica. Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Pana acum m- am cam codit sa cumpar terenul in ideea ca daca nu am fonduri sa si dezvolt ceva, degeaba iau acel teren. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune. 1. 4. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare fonduri europene nerambursabile 2011 pentru agricultura a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: . sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. IMM- urile si intreprinderile mari. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. Protectia impotriva inundatiilor. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila.

Www Fonduri Nerambursabile La Primaria Ciurila

www fonduri nerambursabile la primaria ciurila29/ 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, In bugetul institutiilor implicate In gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. 911 din 10/ 08/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. adica faci proiectul, incepi implementarea si trebuie sa acoperi. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea www fonduri nerambursabile la primaria ciurila utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul www fonduri nerambursabile la primaria ciurila prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. fonduri europene pentru tineri ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. b. 44 2008, atestate prin certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, crescatori de vaci de lapte, ale caror exploatatii sunt detinatoare de cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe si sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. cum se completeaza o cerere de finantare. Pentru cei interesati de una dintre cele trei axe prioritare va puteti adresa fonduri europene pentru tineri la. II. Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. stimularea spiritului antreprenorial. autoritati publice ( municipalitati) cu impact local si regional. IMM- urile. Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. Proiecte pilot. 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Masura 3. 1 – Actiuni colective. si Cooperatie ( O. T. I. M. M. C. Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Romaniei? Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. dar si la realizarea obiectivului global al Planului National de Dezvoltare si al Cadrului Strategic National si anume, diminuarea disparitatilor de dezvoltare dintre Romania si media dezvoltarii. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Imbunatatirea mediului si spatiului rural. Astfel, se elimina codul 5610 ? Restaurante din Clasificarea activitatilor din economia nationala ( CAEN), din Anexa nr. Decizia a fost luata in contextul procesului de simplificare a accesarii fondurilor structurale si a crizei economico- financiare.

Finantari Nerambursabile Pentru Pfa

finantari nerambursabile pentru pfaCresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. finantari nerambursabile pentru pfa 000 de lei. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment. transport, mediu, energie, educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Dl Marian DOBRILA, Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza finantari nerambursabile pentru pfa servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime a a cum sunt prevazute in Fi a tehnica  i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie fonduri si formare profesionala. Valoarea publica totala a acestor proiecte depuse depaseste 78, 53 de milioane de lei. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. In domeniul gestionarii, prin promovarea spiritului de Intreprindere, a inovatiei si a Intreprinderilor tinere. 22/ 2005, aprobata prin Legea nr. DMI 6. 2. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume:

? Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la momentul depunerii propunerii de proiect. privind constituirea cadrului institutional pentru gestionarea fondurilor structurale si de coeziune, au relevat necesitatea stabilirii atributiilor de gestionare si coordonare a asistentei financiare nerambursabile . acordate Romaniei de catre Uniunea Europeana, precum si a atributiei de realizare a Planului National de Dezvoltare, In cadrul Ministerului Finantelor Publice. sa nu figureze cu credite restante in centrala riscurilor bancare. Un mai bun management pentru exploatatiile agricole. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. 7, 18 si 22) si vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri si crearea de noi locuri de munca. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea finantari nerambursabile pentru pfa de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? Groupe Soci? t? G? n? rale S. A. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.

Firma Consultanta Fonduri Europene Baia Mare

firma consultanta fonduri europene baia mareDiversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea fonduri romania si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Criteriile pe care o intreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie sunt in conformitate cu prevederile Legii nr. tips & tricks pentru proiecte de succes. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare. 3. 1 Completarea, depunerea  i verificarea dosarului cererii de finanNare Dosarul cererii de finanNare conNine Cererea de finanNare insoNita de Planul de afaceri  i documentele justificative, legate intr- un singur dosar, astfel incat sa nu permita deta area
 i sau inlocuirea acestora. f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. firma consultanta fonduri europene baia mare verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. daca nu pot fora, pot achizitiona o cisterna? Revizuirea Directivei Comisiei Europene privind Platile Intarziate. curatarea amplasamentelor. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- fonduri europene pentru tineri privat si elaborarea strategiilor locale integrate. firma consultanta fonduri europene baia mare Acte necesare. Prin Programul Operational pentru Pescuit 2007- 2013. In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare firma consultanta fonduri europene baia mare se vor acorda 5 puncte. diversificarea activitaNilor  i veniturilor. 1. 510/ 2003. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un proiect in cadrul serviciilor sociale. In domeniul gestionarii, accesare fonduri europene prin promovarea spiritului de Intreprindere, a inovatiei si a Intreprinderilor tinere. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. Spitalul Judetean Dambovita, Spitalul Judetean de Urgenta Valcea, Spitalul Judetean de Urgenta Zalau, Spitalul Judetean de Urgenta ? Dr. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola.

Fonduri Nerambursabile Europene Stupi Cu Albine

fonduri nerambursabile europene stupi cu albinepesti ( sturioni, salau, calcan, fonduri agricultura somn african), crustacee, moluste, etc. organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste. IMM- urile. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. 5. 2. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. Persoana fizica autorizata ( infiintata in baza OUG nr. Proiecte pilot. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna fonduri nerambursabile europene stupi cu albine Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. Cresterea contributiei turismului la dezvoltarea Regiunilor. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara accesare fonduri europene 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana.

Fonduri Agricultura

fonduri agriculturaetc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Programe postdoctorale ( strategice). Imbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si Ingrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). cum se completeaza o cerere de finantare. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. Lucrarile ar putea incepe in acest an. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE. Regula n+ 3 este introdusa pentru cele 12 noi state membre, precum si pentru Grecia si Portugalia pana In 2010. 1200/ 2004. productie al unui amplasament existent ( ex. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul fonduri europene pentru tineri de evaluare a acesteia. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). Liniile directoare pentru Coeziune au In vedere rolul politicii de coeziune In implementarea politicilor Uniunii Europene, coerente cu Agenda Lisabona. inovarea proceselor de productie si fonduri agricultura a produselor. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
– verifica data fonduri structurale lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la fonduri agricultura scara redusa. Sunt necesare, de asemenea, investitii in intreprinderile mari, pentru a permite atingerea masei critice pentru investitii de capital in vederea diversificarii industriei prelucratoare si imbunatatirea eficientei energetice. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? sunt. un exemplu de calculare a analizei cost- beneficiu pentru beneficiari privati si publici in format Excel, precum si un ghid de intocmire a analizei cost- beneficiu aprobat de Comisia Europeana pentru realizarea studiilor de fezabilitate. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural.

Page 1 of 39123456»102030...Last »