Category Archives: Fonduri Nerambursabile

Fonduri Europene Pentru Agricultura Pentru Tineri

Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala comunita? ra fonduri ue a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in fonduri europene pentru agricultura pentru tineri decembrie 2008, de un interes foarte mare. Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. Pana in acest moment au fost contractate 58 de proiecte, valoarea totala a finantarii nerambursabile a acestora fiind de 150 de milioane de euro. Statelor Membre ale UE, prin complementaritatea pe care o asigura Programelor Sectoriale. Reabilitarea DJ 701 limita jud. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. 36 1991). strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. 75 767 fonduri europene pentru agricultura pentru tineri 2009 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul fonduri europene nerambursabile se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Exemplu Hewlett Packard. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea fonduri agricultura de servicii de consiliere  i consultanNa pentru agricultori”. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Contributia Uniunii fonduri europene pentru agricultura pentru tineri Europene ? 80%. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. regiuni mai putin dezvoltate, al caror PIB pe cap de locuitor este sub 75 % din media Uniunii si care vor ram? ne in continuare prioritatea politicii. Imbunatatirea conditiilor de munca si de securitate ale lucratorilor din acvacultura. 1. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Programul Operational pentru Pescuit . Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene.

Fonduri Europene Pentru 25 De Stupi

Aceasta perioada fonduri europene constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea nr. 1. 4. 2. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de 5 ani de la ultima plata efectuata de Agentie. Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. Bugetul total 2011 – 556. 767. 943 Euro 2012 – 663. 832. 914 Euro 2013 – 806. 269. 201 Euro Total 2. 991. 727. 376 Euro Masura 212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona Montana
- fonduri nerambursabile verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 214 – Plati de agro- mediu – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 221 – Prima impadurire a terenurilor agricole – data lansare estimativa. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura fonduri europene pentru 25 de stupi de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. Elementele de baza in selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente. plati catre beneficiari in valoare de 3, 5 miliarde de lei. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. 36/ 1991) cu modificarile si completarile ulterioare. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Raspuns depunere proiect masura 112 APDRP. Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. suma maxima pentru imprumut poate fi pana de pana la 2, 5 fonduri europene milioane de euro urmand sa primeasca un grant de pana in 15% la finalizare. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, fonduri europene pentru 25 de stupi etc. AXA PRIORITARA 7 Asistenta tehnica. se incadreaza in Axa II ? Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Oratori. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr.

Fonduri Europene Nerambursabile Albine

decembrie, 209 proiecte conforme, cu o valoare publica totala de 149, 39 milioane de lei. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. Incurajarea si cresterea participarii fonduri europene nerambursabile albine la invatarea pe tot parcursul vietii, imbunatatirea competentelor fortei de munca precum si a relevantei si calitatii sistemelor de educatie si formare profesionala pentru piata fortei de munca Implementarea strategiei de invatare pe tot parcursul vietii, in colaborare cu partenerii sociali, prin programe flexibile. In luna mai Programul fonduri europene nerambursabile albine Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. Deci, aici, asta tine strict de legislatia nationala si pot sa fie combinate cele doua. Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica. Semnarea contractului de finantare este conditionata de indeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in scopul cresterii numarului fonduri europene pentru tineri de locuri de munca si a veniturilor aditionale. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. Se poate depune cerere de finantare si pe fonduri europene nerambursabile albine persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. exclusiv restaurante de tip familial pensiune, cu specific ( crama, cu specific local), gradina de vara ( clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru a demonstra ca practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. Contributia Uniunii Europene ? Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. Orice organizatie are oportunitatea de a solicita fonduri europene si de a beneficia de finantare europeana pentru fonduri structurale dezvoltare, indiferent daca este ONG, APL sau IMM. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . impunerea unor conditionalitati macroeconomice, ex- ante si ex- post pentru accesarea/ cheltuirea fondurilor. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor).

Accesare Fonduri Europene Pentru Sanatate

obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. In cele din urma, Comisia a redus accesare fonduri europene pentru sanatate cererile in materie de cheltuieli si resurse umane ale altor institutii ale UE pentru a le alinia mai bine cu obiectivul de reducere a personalului accesare fonduri europene pentru sanatate fonduri romania cu 5% in 5 ani si a aplicat reduceri ale altor cheltuieli administrative. este inregistrata in Registrul unic fonduri europene agricultura de identificare Registrul agricol. sprijin financiar pentru copii. Investitiile pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non- agricole cu specific local au in vedere prelucrarea fierului sau a lanii, olaritul, brodatul, sau confectionarea instrumentelor muzicale traditionale. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . 10. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Echipamentele care au legatura cu investitiile in capitalul social si uman vor putea beneficia de sprijin din partea FSE ? de exemplu, computerele pentru scoli. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care ii propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Bucuresti ? Ilfov ? 30 milioane lei. Valoarea totala a sumei alocate este in valoare de 738. 097. 376, 81 Euro. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. un grad de absorbtie de 9, 53%. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale fonduri europene in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile.

Fonduri Nerambursabile Livada De Nuci

2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati. Avand aceste lucruri in minte, lansam un curs de Managementul proiectelor care sa ofere suport in accesarea acestor fonduri. Rezultatele scontate ale punerii in aplicare a planului CCT- T au in vedere. 1. 1. 2. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. b) fonduri nerambursabile livada de nuci se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Fonduri europene pentru pensiuni sau agroturism. Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale. Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. Exemplu Hewlett Packard HP. fonduri nerambursabile livada de nuci Pentru cei care inca nu cunosc oportunitatile legate de fondurile structurale e bine de stiut ca IMM- urile pot beneficia de sprijin fonduri europene nerambursabile nerambursabil in functie de codul CAEN in mai multe domenii de productie sau servicii. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie fonduri nerambursabile 4. 3. Programul Operational Sectorial de Transport. sa gestioneze afacerile antreprenoriale printr- un singur punct de contact. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil 2. 1 Drumuri nationale 2. 2 Cai ferate si servicii 2. 3 Porturi fluviale si maritime 2. 4 Infrastructura aeroportuara AXA PRIORITARA 3 ? Axa prioritara 6: Asistenta tehnica Verifica fisele de program si datele de lansare pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 6. 1 – Sprijinirea implementarii, managementului si evaluarii . Transporturi. imbunatatirea competentelor si abilitatilor adultilor, inclusiv pentru migranti si persoanelor in v? fonduri nerambursabile livada de nuci rsta. Economie sociala si solidaritate? construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Imbunatatirea accesului la educatie si formare de calitate pentru copiii din zonele defavorizate, prin dezvoltarea de campusuri scolare, facilitati de transport scolar.

Fonduri Europene Pentru Programe Educationale

Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Valoarea acestuia este peste 17, 6 milioane de lei. Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni. este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? I. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. fonduri ue 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. 4. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Burse doctorale ( strategice). E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. Internetul, la un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? Programul Operational Sectorial de Transport. se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Consolidarea capacitatii administrative si asigurarea instrumentelor necesare pentru coordonarea, gestionarea si controlul fondurilor ESI este o necesitate pentru absorbtia eficienta a fondurilor ESI. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere  i consultanNa pentru agricultori”. Rom? nia se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de fonduri europene pentru programe educationale parasire timpurie a sistemului de educatie. cresterea calitatii serviciilor turistice. uziile primei zile. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la fonduri nerambursabile limita de fonduri europene pentru programe educationale judet. furnizori de transport public. Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea fonduri agricultura mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), fonduri europene pentru programe educationale toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri.

Fonduri Nerambursabile Resurse Umane

Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Vest din Cluj- Napoca. Comisia europeana intrerupe platile din cadrul Axei 2 POR. potentiali poli de crestere. In cadrul acestei masuri se pot finanta urmatoarele activitati. Planuri integrate de dezvoltare urbana implementate prin proiecte din urmatoarele domenii. Promovarea accesului egal la o educatie de calitate ( educatia timpurie, invatam? ntul primar si secundar), si reducerea ratei de parasire timpurie a scolii gasirea sprijinului pentru elaborarea si implementarea politicilor si practicilor incluzive in invatam? ntul preuniversitar, implementarea masurilor de prevenire, de interventie timpurie si masuri de remediere pentru reducerea parasirii timpurii a scolii, prin programe/ masuri specifice, precum si asigurarea accesului la rute educationale alternative, cum fonduri nerambursabile ar fi ” a doua sansa” la educatie, cu accesare fonduri europene fonduri nerambursabile resurse umane accent special pe zonele rurale si pe persoanele de etnie roma. 155/ 2008. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. VAN, IRR, Rc b etc. Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Axa prioritara 5 ? Promovarea masurilor active de ocupare?, Domeniul major de interventie 5. 1 ? Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare?, contract nr. Axa prioritara 5. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. 6. 2. Dupa o perioada de trei ani fonduri nerambursabile resurse umane de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. fonduri structurale apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. Sumele platite beneficiarilor vor fi cerute ulterior Comisiei pentru a fi rambursate tarii noastre?, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. si are ca obiective. garantii de stat, Fondul national de garantare, pentru maximum 80% din valoarea creditului, garanteaza creditul pe care il ia o intreprindere mica si mijlocie, dar garantia nu poate sa depaseasca 100. 000 de lei. Sever AVRAM ? la care infrastructura primara de irigatii a fost deja modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. Proiecte fonduri nerambursabile resurse umane pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL.

Fonduri Europene Ferma Raci

Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Actiunile vor viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii deficientelor economiei romane. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe fonduri nerambursabile care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. AXA PRIORITARA 2 Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii. Nu abandona scoala. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( fonduri europene ferma raci acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. 911 din 10/ 08/ 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura fonduri europene ferma raci 221 Prima impadurire. Alti detinatori de teren agricol. lucrari de mutare a pamantului. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Credite ar trebui sa se acorde unor oameni care nu` si permit si care de fapt ar vrea sa ` si faca o afacere mica sau mare de ce se pun atatea conditii si se amagesc oamenii? 8. Activitatile ce pot fi prestate fonduri europene ferma raci in cadrul codului CAEN 4312 ? Documentul contine orientari metodologice pentru programarea fondurilor europene fonduri agricultura destinate unei dezvoltari inteligente, durabile si incluzive, precum si precizari pentru organizarea si functionarea cadrului partenerial de consultare in vederea elaborarii documentelor de programare nationale 2014- 2020. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. 4. 1. 1. O data cu verificarea indeplinirii conditiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte”, in raport cu proiectul. Pentru a veni in ajutorul beneficiarilor a public ghidul solicitantului spre consultare. o autoritate de gestionare ( autoritate publica sau organism de drept public sau privat national, regional sau local care gestioneaza fonduri nerambursabile programul operational); o autoritate de certificare ( autoritate sau organism public national, regional sau local care certifica situatia cheltuielilor si cererile de plata Inainte de a fi trimise Comisiei); o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control).

Fonduri Nerambursabile Apicultura

contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care. productie al unui amplasament existent ( ex. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie fonduri europene agricultura pe perioada derularii schemei de sprijin. In luna ianuarie OTP Bank si fonduri nerambursabile apicultura Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? Fogolyan Kristof? 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. O privire scurta aruncata pe paginile de internet a Autoritatilor de management in domeniul fondurilor europene scoate la iveala ca administratia si institutiile publice nu se inghesuie sa acceseze fonduri europene. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. 25. 000 de euro pentru IMM- uri si ONG- uri. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- fonduri nerambursabile apicultura 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. fonduri ue 21 – Implementarea proiectelor de fonduri agricultura cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. regandit, pentru a putea indeplini toate cerintele Uniunii Europene. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. Proiecte de succes POSDRU . Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei fonduri nerambursabile apicultura de acvacultura. Pentru cercetarea industriala si dezvoltarea experimentala se va acorda un bonus de 10% pentru intreprinderile mijlocii si de 20% pentru intreprinderile mici la intensitatile mentionate mai sus. Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila.

Fonduri Europene Cultivare Lavanda

c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare. 2. 1. 2. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. Drumurile, de la regional la local Prin programul Operational Regional, Axa 2, autoritatile locale pot accesa fonduri europene pentru reabilitarea drumurilor. silviculturii – data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei fonduri agricultura Europene (), fonduri europene cultivare lavanda Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite. Axa prioritara 4: Consolidarea mediului de afaceri regional si local Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 4. 1 – Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire afacerilor de . Prin infiintarea unei asociatii de producatori, veti putea, in scurt timp, apela la unele surse de finantare europeana, iar daca asociatia respectiva se fonduri ue afiliaza la una dintre organizatiile mari veti beneficia de consiliere in ceea ce priveste realizarea proiectelor si sprijin in alte probleme. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. precum si pentru achizitionarea de hardware si software. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de fonduri europene pentru tineri 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? Pe nicio linie de finantare nu se finanteaza achizitionarea de tiruri ( sau orice alta masina de transport marfa). Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. Pentru mai multe detalii consultati si OG 22 2008.