Category Archives: Fonduri Nerambursabile

Masuri Pentru Fonduri Europene 2014

Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului specificat mai fonduri ue sus constau in. Ambasada Frantei doreste sa sustina ONG- urile din Romania si lanseaza o selectie de proiecte cu titlul ? Sustinerea proiectelor inovative din partea Organizatiilor neguvernamentale din Romania? organizata pe perioada anului 2011. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. Rambursarile sunt calculate In functie de fiecare axa prioritara ( si nu In functie de masuri, cum a fost cazul pentru perioada 2000- 2006). In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. formare profesionala continua Termenul de fonduri europene pentru tineri depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. CIAP este forul institutional prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente ( maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor). Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. 1200/ 2004. Crearea unei noi unitati de productie . Principalele elemente ale Cadrului National Strategic de Referinta al Romaniei. Totodata, in vederea realizarii de produse la nivelul standardelor europene producatorii vor angaja si personal calificat. Terenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. POSDRU. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Intervine si nemultumirea primarilor care spun ca nu pot face drumuri pe ogoare cand in sat comuna nu sunt modernizate drumurile. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Potrivit unor masuri pentru fonduri europene 2014 surse diplomatice, decizia Comisiei Europene de a extinde perioada de contractare a fost luata ca urmare a unui amplu efort diplomatic si politic al . autoritatilor romane, inclusiv presedintele Traian Basescu facand un apel direct catre Jose Manuel Barroso in acest sens in marja Consiliul European din decembrie.

Fonduri Nerambursabile Pentru Restaurare

Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, fonduri structurale dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. Exemplu Hewlett Packard. sau ? Ferma de semi- subzistenNa a PFA Grigore Ilie, comuna. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului:

- 1500 de microintreprinderi sprijinite pana in 2015 ( rezultat imediat, direct). utilizarea eficienta a instrumentelor specifice, imbunatatirea procesului de recrutare si implementarea unui sistem de gestionare a performantei bazat pe rezultate corelate cu un sistem de recompense adecvate. Acest material promotional se distribuie gratuit. Totusi, va exista o distinctie intre regiunile mai putin dezvoltate, regiunile de tranzitie si regiunile mai dezvoltate pentru a asigura concentrarea fondurilor potrivit nivelului produsului intern brut ( PIB). Terenul din jurul ei ne permita si construirea altor cladiri? dar ideea este sa recuperam utilajul morii si sa- l valorificam incluzandu- l in potentialul loc de primire ptr. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. impunerea unor conditionalitati macroeconomice, ex- ante si ex- post pentru accesarea/ cheltuirea fondurilor. 33+ 2= 35 ATENTIE. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. majoritatea se opresc la limita de judet. b) Alte conditii de obtinere. urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. Fondurile Europene post- aderare sunt Instrumente Structurale ale Uniunii Europene menite sa sprijine Politicile Comune, In concordanta cu strategiile comunitare. Persoanele juridice. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor fonduri nerambursabile pentru restaurare de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. Cofinantarea pe care trebuie sa o suportati este de 50- 50 % ( adica 50% din costul proiectului primiti si 50% ii veti acoperi dvs din fonduri proprii, imprumut bancar, sau alte surse de venit). d) Dezvoltarea fonduri nerambursabile pentru restaurare si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. servicii topografice. Comisia angajeaza prima transa anuala Inainte de adoptarea programului operational. Obiectivele fondurilor trebuie fie axate pe prioritatile Uniunii fonduri europene pentru tineri Europene In materie de promovare a competitivitatii si de creare de locuri de munca ( Strategia de la Lisabona). Reabilitarea DJ 701 limita jud. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI).

Fonduri Europene Nerambursabile Viticultura

221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. apdrp. ro a publica un fonduri europene nerambursabile viticultura nou model pentru scrisoare de confort angajanta, valabila pentru sesiunile de proiecte ce vor fi organizate incepand cu luna martie 2011. Pentru instalarea tinerilor fermieri sunt disponibili peste 337 de fonduri europene nerambursabile viticultura milioane de euro, fonduri nerambursabile pe care le puteti accesa incepand din acest an si pana in 2013. Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). un cadru unic de programare la nivelul fiecarui Stat Membru ? numit Contract / Acord de Parteneriat ( C/ AP) 2014- 2020 ( care sa inlocuiasca actualul Cadru Strategic National de Referinta 2007- 2013) si care va acoperi instrumentele structurale si fondurile destinate dezvoltarii rurale si pescuitului, respectiv. modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. 1. 2 Invatamant superior de calitate. Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. Incurajarea activitatilor turistice. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). sa nu fie emisa o decizie de recuperare a ajutorului de stat. Interviu cu Dacian Ciolos. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. fonduri ue verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de fonduri europene nerambursabile viticultura Actiune Locala pentru Pescuit . destinat sa consolideze . Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24%. Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte.

Fonduri Europene Nerambursabile 2014 Masura 112

In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Ferma de semi- subzistenNa fonduri agricultura a PF Ionescu Vasile, fonduri europene nerambursabile 2014 masura 112 comuna. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . Primesc cererile fonduri europene nerambursabile 2014 masura 112 de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. 78 din Regulamentul Consiliului nr. desfasurate in colaborare cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. Dl Marian DOBRILA, fonduri europene nerambursabile 2014 masura 112 Director Executiv ? Asociatia Consultantilor din Romania pentru Absorbtia Fondurilor Europene ( ACRAFE). a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 accesare fonduri europene de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea. Aceasta ar contribui la focalizarea atentiei asupra promovarii ocuparii fortei de munca, educatiei si formarii profesionale si asupra reducerii saraciei. Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. Vizualizati aici lista proiectelor finantate in cadrul masurii 312. Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. Proiecte de irigatii in zonele cu incidenta crescuta a secetei Indicele de ariditate. Cadrul strategic comun, care stabileste prioritatile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurala si pescuitul. IMM- urile si intreprinderile mari. Astfel, fonduri europene agricultura solicitanNii masurii 141 care ii propun i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. Decizia de realocare are la baza situatia DMI 4. 2 ? Reabilitarea siturilor industriale poluate si neutilizate si pregatirea pentru noi activitati?, pentru care au fost depuse doar 3 proiecte ( in regiunea Vest si in Regiunea Centru), cu o valoare solicitata a finantarii nerambursabile de 16, 18 mil. Suma alocata pentru finantarea acestor proiecte a fost de 358, 14 milioane de lei. Georgeta GHETE- DANAU, Director ? Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura.

Fonduri Europene Structurale Si De Coeziune

Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de fonduri europene nerambursabile UrgenNa a Guvernului nr. Ultimul bussines de succes analizat a fost pentru productia de posete ( mai multe modele. Resursele Rom? niei au un potential enorm dar slab exploatat. Contributia publica alocata pentru Axa proritara nr. jud. In fiecare zi primesc din partea cititorilor diferite solicitari de informatii privind accesarea fondurilor structurale si cele mai multe din ele sunt putin ciudate asa ca ne- am gandit sa venim in ajutorul dumneavostra si sa va dam cateva informatii prinvind accesarea acestor fonduri. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri fonduri romania ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate fonduri europene structurale si de coeziune in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect). Orientarea integrata 9. Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. Pescuitul costier la scara mica. Fonduri europene pentru institurii publice. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste fonduri structurale sa ia un credit. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), este reglementat prin Regulamentul nr. individual i independent, ca persoane fizice autorizate. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Comunicare Operatiunea b). Bugetul total. Calificari europene ( strategice). Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania.

Fonduri Europene Nerambursabile Pt Sport

In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. CINE VA BENEFICIA sI IN CE MOD? Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. Fonduri europene pentru institurii publice. Cresterea participarii la piaTa muncii pentru femei si barbaTi, reducerea somajului structural si promovarea calitaTii locurilor de munca. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. 8. 2. 2. Profesionisti in piata muncii? Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania si va putea fi atins prin. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Evaluarea, selectia si aprobare cererilor de finantare – Descrierea procesului Procesul de selectie a proiectelor POST reprezinta unul accesare fonduri europene dintre cele mai importante procese din implementarea instrumentelor structurale prin POS Transport fonduri europene nerambursabile pt sport datorita faptului ca este procesul prin intermediul caruia abordarea strategica a POST este transformata in actiuni si interventii concrete, care alese incorect pot conduce la nerealizarea obiectivelor si tintelor POST. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre fonduri europene nerambursabile pt sport consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru fonduri europene nerambursabile intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Calitate in formarea profesionala continua. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. 2. 3 Acces si participare la FPC. Ocupare, incluziune sociala si servicii sociale. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. Nu exista 100% fonduri europene, pentru orice fond trebuie sa venbiti si dvs cu o mica parte. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza. SC Ferom Training SRL, Bucuresti Partener. Astfel se evita duplicarea eforturilor la nivel national si fiecare dintre statele noastre membre este mai puternic, deoarece prin eforturi combinate se obtin rezultate mai bune decat printr- o actiune fragmentata. productie al unui amplasament existent ( ex. In program, sprijinul direct fonduri ue este combinat cu actiuni semnificative pentru intarirea serviciilor suport pentru afaceri, atat in ceea ce priveste cererea cat si oferta, sustinerea activitatilor de dezvoltare a spritului intreprinzator si a activitatilor de C& D si promovare a societatii informationale pentru toti.

Fonduri Europene Idei Afaceri

Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. 12. In mod special, este necesara consolidarea In continuare a managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficienta a acestora In scopul promovarii dezvoltarii economice si sociale. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei. 4. 2. 1. Planul CCT- T tine contul de faptul ca Rom? nia face parte din fonduri europene idei afaceri Uniunea Europeana, care in esenta este o comunitate economica cu un comert liber si concurenta loiala intre membri. cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. simularea unei analize cost- beneficiu pentru beneficiari privati. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). februarie- martie 2011 Domeniu major de interventie 3 – Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare
” Profesionisti in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro
” Cariera in educatie si formare” – verifica termenul de depunere a cererilor pe site- ul Finantare. ro Domeniu major de interventie 4 – Calitate in formare profesionala contin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Obiectiv general. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . Construirea si sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu.

Fonduri Europene Nerambursabile Tanarul Fermier

Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in fonduri ue vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. 1 IUNIE ? AXA PRIORITARA 3 ? b) Alte conditii de obtinere. Beneficiarii masurii 112 care sunt  i beneficiari ai masurii 141, trebuie sa respecte condiNiile minime de eligibilitate pentru fiecare masura in parte. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. strategia va Imbunatati managementul In sectorul public. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. 3. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? In situatia in care lungimea drumului judetean, national sau european de pe care se preia traficul agricol de catre drumul construit prin proiect este mai mare sau egala cu lungimea totala a drumului drumurilor din proiect. este situata pe teritoriul tarii. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. 9. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Profesionisti in piata muncii? 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Lansare preconizata. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea fonduri europene nerambursabile tanarul fermier Europeana. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea fonduri structurale bugetului. a) Conditii financiare. Pe aceasta linie pot aplica si institutiile publice ( comunele), asoctiile de dezvoltare intercomunitare ADI intre comune si ONG- urile. Beneficiarul trebuie sa declare pe proprie raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200. 000 Euro ( 100. 000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali ( vezi anexa 4. 4). 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. MASURA 313 ? Capacitatea administrativa ? Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile.

Fonduri Europene Pentru Fermieri 2014

convertoare de frecventa, boilere, arzatoarei, instalatii echipamente sisteme de ventilatie, compresoare de aer, pompe, sisteme de incalzire racire, fonduri schimbatoare de caldura, sisteme integrate de management al consumului de energie si altele. 4. Potrivit profilului de tara in ceea ce priveste performantele in domeniul cercetarii si inovarii ( C& I), in prezent, Romania are unul dintre cele mai scazute niveluri de intensitate a C& I din Uniunea Europeana, la o valoare mai mica de un sfert din tinta sa de 2% pentru anul 2020. Pentru persoane fizice, un transport mai bun presupune economisire de timp si oportunitati crescute pentru alegerea locului de munca dar si o diversificare a ofertei de bunuri de consum si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. martie- aprilie 2011 Domeniu major de interventie 3. Solicitantul acceseaza Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 ? PlaNi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul i- a asumat, in mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. 36 1991). Pentru IMM- uri cofinantarea este 10% iar pentru microintreprinderi si ONG- uri de 5%. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a fonduri europene pentru fermieri 2014 beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor fonduri europene de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. Consolidarea capacitatii furnizorilor de FPI si FPC pentru a oferi programe de educatie si formare atractive si de calitate, in corelare cu cerintele pietei muncii, in special pentru sectoarele cu potential de crestere, in scopul de a asigura complementaritatea cu strategia de competitivitate. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. 17( 3) din Regulamentul Consiliului ( CE) nr. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea unei atentii deosebite fonduri europene pentru fermieri 2014 mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale.

Fonduri Europene Pentru Gaini

In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. Termenul limita. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru promovarea adoptarii de catre intreprinderi a TIC, inclusiv a aplicatiilor si inovatiilor comertului electronic. In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. E bine sa urmariti aceasta lista cu pomi propusi pentru a va creste sansele de succes. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). Cum se obtine subventia. Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a). accesul pe noi piete. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. AXA 3. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investitii in producerea si utilizarea energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca fonduri agricultura platitoare a taxei pe valoarea adaugata. Cea mai mare problema o pune plata TVA- ului, pe care fonduri europene pentru gaini primariile sunt obligate sa le efectueze la contractarea lucrarilor. accesul la garantii acordate de Fondul fonduri romania National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii S. A. autoritatile locale. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. Programului Operational Regional Domeniul major de interventie 6. 2 – Sprijinirea activitatilor de publicitate si informare privind POR .