Archives for 

Fonduri Nerambursabile

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru After-school

Avand fonduri europene agricultura in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. Calificari europene ( strategice). Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. Proiectul se va implementa pe o perioada de 23 de luni, are o valoare totala de 10. 053. 300 euro, Obiectivele proiectului sunt. Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. Scopul acestei linii de finantare. acordarea unei renumeratii in valoare de 200 de lei pentru cei care participa la aceste cursuri sub forma de bursa. Astept un raspuns. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200. 000 Euro proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. R. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul fonduri nerambursabile cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si fonduri europene pentru tineri forestier. Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. promovarea tehnologiilor noi. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? 12. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. 100% fonduri europene pentru microinterprinderi. Proiecte cu grad de utilizare fonduri europene nerambursabile pentru after-school a suprafetei de udare cat mai ridicat (% din suprafata udata prin proiect din suprafata totala care poate fi udata prin punctul le de livrare)
- Sub 50, 00% Precizare. Parteneriatul Ministerul Economiei si Finantelor a elaborat CSNR In cooperare cu un numar mare de institutii si organizatii. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 5. 2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste . dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

Fonduri Europene Agricultura Nerambursabile

Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural ? 2. 550. 000 euro. Persoana fizica. Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fi aleasa pentru managementul fondului. Programul Operational Sectorial de Transport. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a accesare fonduri europene utilizarii si a calitatii acestora actiuni pentru continuarea sprijinului acordat extinderii NGA in vederea asigurarii modernizarii retelelor in banda larga Obiectiv. se incadreaza in Axa I ? sa nu se afle in litigiu cu Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. 3 alin. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? din Satu Mare? la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? Vest din Cluj- Napoca. v. Municipiul Botosani a atras prin proiectul privind modernizarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Sfantul Gheorghe suma de 6 milioane lei si alte 34, 90 milioane lei prin proiectul Reabilitare si modernizare strazi urbane in municipiul Botosani. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Factorul determinant al cresterii economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente, este acela de crestere a competitivitatii economice. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme fonduri europene agricultura nerambursabile si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Prima Casa

cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente fonduri europene agricultura pentru proiect). investiii in echipamente, modenizare reabilitare clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata. Actiunea comuna a UE si Statelor Membre trebuie sa fie implementata pe o baza multianuala printr- un proces de organizare, luare de decizii si finantare bazat pe formularea de strategii integrate si coerente multi- anuale si definirea de obiective concrete. o abordare mai orientata catre rezultate in gestionarea programelor operationale, prin intermediul planurilor comune de actiune. Cariera in educatie si formare ( granturi). AGERPRES
. 2. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. APDRP redeschide masura 125 privind Drumurile de Exploatare Agricole. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul fonduri europene nerambursabile pentru prima casa pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. Drumurile trebuie sa deserveasca fonduri un numar de 800 de ha, fata de fonduri europene nerambursabile pentru prima casa 300 cum a fost la sesiunea precedenta. Investitiile vor Imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter- conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale, asigurand inclusiv legaturi mai bune cu rutele TEN- T. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. 1 ? este situata pe teritoriul Narii. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Apdrp. ro a publicat astazi lista proiectelor finantate pe masura 322 din sesiunea SESIUNEA NR.

Fonduri Nerambursabile Pentru Tineri Forum

30 septembrie 2010, ora12. 00. inchiderea a 6 depozite urbane neconforme si asistenta tehnica si supervizare a lucrarilor. Proiectele de de investititi ce au ca obiect irigatiile . Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Oratori. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat. Operatiunea 332 ? Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri? ( iunie 2011). Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje fonduri europene pentru tineri Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. Toate discutiile vor fi facilitate de trainerul Etienne Ignat, Specialist in Programe de Finantare. Actiunile vor fonduri nerambursabile pentru tineri forum viza, cu prioritate, acele domenii administrative unde se poate Inregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al stimularii dezvoltarii socio- economice si al mediului de afaceri, precum si al combaterii fonduri nerambursabile pentru tineri forum deficientelor economiei romane. Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. rata de ocupare a populatiei cu v? rsta intre 20 ? 64 ani de 75%. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si fonduri europene a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc). Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri. o mai mare implicare a partenerilor sociali si a ONG- urilor in implementarea FSE ? in special in regiunile mai putin dezvoltate. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. si 3. Societate in comandita simpla ? SCS ( infiintata in baza Legii nr. dezvoltarea de curriculum educational, inclusiv utilizarea TIC, promovarea creativitatii si combaterea stereotipurilor in educatie si formare. Pentru persoane fizice, un transport mai bun presupune economisire de timp si oportunitati crescute pentru alegerea locului de munca dar si o diversificare a ofertei de bunuri fonduri nerambursabile pentru tineri forum de consum si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber. Acest program se adreseaza celor 8 regiuni de dezvoltare din Romania fiind un instrument important in implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. 5. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Fonduri Europene Pt Vaci

Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe fonduri europene pt vaci tot parcursul vietii. Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza  i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor fonduri si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe fonduri europene pt vaci site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. Romania incearca realocarea banilor de pe o masura pe alta pentru o absortie mai mare. Pana acum cred ca fondurile acestea le` au accesat tot cei care au bani si pile de ce un om simplu si fara pile nu poate sa faca ceea ce ` si doreste? fonduri europene pentru tineri Programul National de Dezvoltare Rurala. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 312 sunt micro- intreprinderile si persoane fizice neinregistrate ca agenti economici care se vor angaja insa ca pana la data semnarii contractului de finantare sa fie autorizate cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro- intreprinderi. Data limita. AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Ordin MEF nr. coeziunii economice si sociale. Femei 2010. Tipuri de proiecte. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev.

Fonduri Nerambursabile Pentru Cresterea Gainilor

Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru fonduri nerambursabile pentru cresterea gainilor depunere spre finantare din fonduri europene nerambursabile POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex. activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Ilinca POPOVICI ? 1 ? ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312? si se introduce in Anexa nr. Proiectul de buget include, de asemenea, a treia reducere de 1% a personalului in trei ani. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). si realizare de website- uri, in cadrul masurii 311. Solicitanti eligibili pot fi. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. rata de ocupare a populatiei cu v? rsta intre 20 ? 64 ani de 75%. Autoritatile publice locale detinatoare de teren agricol, numai pentru compensarea costurilor legate de infiintarea plantatiilor forestiere si pentru cheltuielile aferente intocmirii proiectului de impadurire. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis 1528 2006, in care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. precum Strategia Europa 2020 ( inclusiv cele sapte ? initiative emblematice? ? flag ships), strategiile pentru crestere si ocupare etc. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. De exemplu. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). Axa prioritara 5. De asemenea, FSE ar putea fi folosit pentru garantarea imprumuturilor luate de organismele statelor membre in vederea finantarii unor masuri care se inscriu in domeniul sau de interventie. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. Pentru efectuarea de plati catre beneficiarii Programului Operational Regional au fost alocate fonduri in valoare de 220 milioane de lei. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 7, 18 si 22) si vor sprijini dezvoltarea mediului de afaceri si crearea de noi locuri de munca. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. Fondul social european are rolul de a spori oportunitatile de ocupare a fortei de munca, de a promova educatia si invatarea pe tot parcursul fonduri romania vietii. MCSI. Perioada aplelului deschis.

Fonduri Europene Linii Deschise

Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare Nord- Vest, NordEst, Vest, Sud- Vest Oltenia, Centru, Sud Muntenia a expirat. 30 septembrie 2010, ora12. 00. Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. Programul Operational pentru Pescuit. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 fonduri romania ani)? si ? visam? 8. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Axa LEADER. Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii. Procentul de co- finantare variaza de la 0 % la 75 % din cheltuielile eligibile, in functie de Program Operational, Beneficiar, Domeniu de Interventie, Masura si Domeniul de Operatiune. Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. Exemplu Hewlett Packard HP. CE finanteaza:. Romania Knomacons. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. Impreuna cu Masura 123, doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice ( fonduri europene linii deschise ex. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. 4. 3. 1 Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul fonduri europene linii deschise de a adera in 2011 la spatiul Schengen. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? Operatiunile finantate de Fonduri Structurale trebuie sa fie In conformitate cu prevederile Tratatului UE, precum si cu politicile si actiunile UE, inclusiv regulile privind concurenta, achizitiile publice, protectia mediului, promovarea egalitatii Intre barbati si femei. ATENTIE. Daca mergi in scoli si Primarii si le explicit oamenilor care lucreaza acolo ce tip de fonduri agricultura fonduri pot accesa, ce conditii trebuie sa indeplineasca pentru aceasta, atunci numarul proiectelor pregatite si contractate ar putea creste?, puncteaza Emanuel Rauta.

Fonduri Europene Pentru Ferme Mici

UE are rolul de a reduce disparitatile regionale mari existente la nivelul Uniunii, in ceea ce priveste nivelul de dezvoltare ( PIB- ul pe cap de locuitor), productivitate, ocupare a fortei de munca, educatie si saracie si de a duce la indeplinire obiectivele Strategiei Europa 2020. Schimb de bune practici ( granturi). fonduri europene pentru ferme mici Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de fonduri managerul axei POST din cadrul AMPOST. 2. 1. 4. Un nou proiect de succes pentru o fabrica de condimente din Alba Iulia castigat de Supremia Grup. Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. In situatia in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare , APDRP il poate rezilia. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Acest proiect este desfasurat in parteneriat cu Directia de Asistenta Sociala Comunitara a Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala si Medicala Cluj- Napoca. In cadrul acestui proiect se ajutorul consta in absolvirea unui curs de formare dezvoltare profesionala si calificare recalificare profesionala in limita unei sume de 1000 de lei. Numele proiectului este. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. Din fonduri nerambursabile costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. De asemenea, Comisia s- a angajat sa sustina statele membre in efortul lor de a aplica, dupa caz, cele mai adecvate reforme in domeniul C& I, prin oferirea de sprijin politic, date de prim rang, exemple de bune practici etc. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. Prin FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin fonduri europene pentru ferme mici investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local.

Fonduri Europene Nerambursabile Service Auto 2014

comunitatea locala. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie. Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? Astfel, ca urmare a acestei decizii, autoritatile romane vor putea finaliza proiecte esentiale din domeniul managementului si controlului frontierei externe a UE, precum si modernizarea si reabilitarea consulatelor Romaniei la standarde Schengen. In luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat o noua strategie – ? Europa 2020 ? O strategie europeana pentru crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii?, care incorporeaza, in chiar titlul sau, trinomul de prioritati ale strategiei in acest deceniu. Pasii pe care ii urmam in relatia cu clientii nostrii. Fondurile totale alocate Masurii 123 prin FEADR sunt de 1. 071. 174. 126 euro ( 1, 07 miliarde de euro) din care. Sectorul vegetal. iunie 2011). Consiliul European si formatiunile sectoriale ale Consiliului UE ofera impulsurile necesare atingerii obiectivelor strategiei si vor evalua atent, alaturi de Comisia Europeana si in cadrul Semestrului European ( calendarul de implementare si monitorizare al strategiei), progresele inregistrate la nivel european si national. Comisia Europeana a lansat deja un prim Raport Anual asupra Cresterii Economice precum si 7 initiative emblematice pe domeniile strategiei. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit fonduri agricultura de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de fonduri structurale finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate fonduri europene documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, fonduri europene nerambursabile service auto 2014 in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor.

Fonduri Nerambursabile Pt Inceperea Unei Afaceri

iunie 2011). 2. fonduri nerambursabile pt inceperea unei afaceri 3 Acces si participare la FPC. Cererea de finanNare trebuie completata intr- un mod clar  i coerent pentru a inlesni procesul de evaluare a acesteia. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul fonduri nerambursabile pt inceperea unei afaceri Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). 57 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. 23- 08. 2011. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a fonduri europene agricultura cererilor de finantare a expirat. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale fonduri agricultura si de coeziune. Imbunatatirea si cresterea competitivitatii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri si sprijinirea procesului de modernizare si conformitate cu cerintele pentru protectia mediului, igiena si bunastarea animalelor, siguranta la locul de munca. Pana la aceasta data, au fost contractate doar 14 proiecte, din care doua nu apartin autoritatilor locale, ci unor ONG- uri. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului.