Category Archives: Fonduri Nerambursabile

Fonduri Europene Service It

1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. 3. 3. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. februarie 2011 Axa prioritara 7. Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile realizate de catre un beneficiar, aferente proiectelor finantate In cadrul Programelor Operationale, care pot fi finantate din fonduri publice ( comunitare sau nationale). Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. Romania si- a fixat, impreuna cu Bulgaria, obiectivul de a adera in 2011 la spatiul Schengen. Acest program va sprijini statele membre din UE pentru a atinge obiectivul pana in 2020 privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sere cu 20% precum si cresterea utilizarii energiei regenerabile cu 30 de procente. taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt ele mentionate in legislatia nationala, achizitionarea de patente si licente ( maxim 8% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede si constructii si maxim 3% in cazul in care proiectul nu prevede realizarea constructiilor). Dl Jamil BENABDALLAH, Consultant in Dezvoltare si Marketing Turistic ? D? tente Consultants ( Paris). Oficialii din cadrul Primariei Iasi au redactat insa planuri. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. zece sunt comitete tematice ( fonduri europene service it CCT) organizate pentru urmatoarele domenii. In domeniul serviciilor exemplific ce idei sunt printre cele mai profitabile si se pot finanta. in comuna Crangurile, judetul Dambovita. 4. 2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare. Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. sprijin fonduri ue financiar pentru copii. Furnizarea de programe de formare profesionala, finalizate cu obtinerea de certificate oficiale recunoscute la nivel national care atesta dobandirea de competente profesionale pentru ocupatia de operator introducere, fonduri europene pentru tineri prelucrare si validare date Creare de egalitate de sanse la oportunitati de angajare, cresterea competitivitatii, mobilitatii, nivelului de educatie, increderii in sine Instruire in tehnici de cautare a unui loc de munca. 79- 98, ca pentru aplicarea prevederilor Capitolului 6. 2 Evaluarea proiectelor din Ghidul Solicitantului – CondiTii Generale privind documentele fiscale, sunt necesare urmatoarele*: Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de fonduri europene service it atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Fonduri Europene Pentru Agricultura De Subzistenta

Turismul va fi sprijinit, de asemenea, acesta fiind o importanta sursa de dezvoltare. Proiectul ? FEMEI 2010? este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. 4. 1. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. Trei sfaturi in accesarea fondurilor structurale. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. AGERPRES

. E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? Solicitanti eligibili pot fi. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul fonduri europene pentru agricultura de subzistenta semestru incheiat”. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, fonduri ue pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime. Lansare masura 112 instalarea tinerilor fermieri 1 iulie 2011. Investii in infrastructura de primire turistica cei ami multi bani in valoare de peste 50 milioane de euro. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform fonduri europene pentru agricultura de subzistenta legislatiei nationale in vigoare referitoare fonduri europene pentru agricultura de subzistenta la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. intreprinderile care pot exercita influenta asupra unui astfel de organism, de exemplu prin calitatea lor de actionari sau membri ai organismului, nu trebuie sa se bucure de acces preferential la capacitatile de cercetare ale organismului in cauza sau la rezultatele cercetarilor acestuia. service auto, spalatorii, etc. este eligibila investitia pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie regenerabila in propria ferma. Fondul Social European a fost primul instrument creat ( 1957) si totodata primul care si- a propus sa ofere sprijin pentru realizarea politicii sociale si de ocupare a fortei de munca. 3. 1 Promovarea transportului intermodal. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si fonduri europene pentru tineri reprezinta un document justificativ.

Fonduri Nerambursabile Sanatate 2014

In judetul Vaslui ( si in special in zona dumneavoastra) sunt mai multe exploatatii de dimensiuni mici si medii care se confrunta cu probleme similare. Planul CCT- T va identifica proiectele si politicile care vor raspunde cel mai bine nevoilor de transport ale Rom? niei in urmatorii 5- 15 ani, pentru toate modurile de transport, furniz? nd o baza analitica solida pentru alegerea unor asemenea politici si proiecte. tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si fonduri psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat. Diversificarea producNiei in fonduri nerambursabile sanatate 2014 funcNie de cerinNele pieNeii introducerea de noi produse. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Comisia negociaza fonduri nerambursabile sanatate 2014 si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele; statele si regiunile lor gestioneaza programele, asigura aplicarea acestora si selecteaza proiectele pe care le controleaza si evalueaza; Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Creditele de angajament se axeaza pe noile programe ( CFM 2014- 2020) si aproape 60% din suma propusa este destinata programelor de sprijinire a cercetarii si inovarii, a tineretului si intreprinderilor din Europa. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si fonduri nerambursabile controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele.

Fonduri Europene Pentru Crescatorii De Prepelite

legate de activitatile de fonduri europene pentru crescatorii de prepelite investitii specificate fonduri ue anterior. 4. 1. b. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. In prezent, potrivit siteului dedicat programului REGIO, municipiul Botosani se claseaza pe locul II dupa Piatra Neamt si inaintea municipiilor Iasi, Suceava, Bacau si Vaslui. si care pentru realizarea proiectelor eligibile din axa prioritara 3 efectueaza cheltuieli care includ si taxa pe valoarea adaugata, taxa pe care nu o pot recupera, se impune decontarea acesteia din bugetul de stat, fonduri structurale prin bugetul MADR?, se arata in nota de fundamentare. Statele membre vor avea dreptul de a imbina finantarea din FEDR, FSE si din Fondul de coeziune in programe ? multifond?, pentru sporirea cooperarii in teren si realizarea dezvoltarii integrate. Programul Ro- Ua- Md a lansat ghidul solicitantului in versiune consultativa. Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra. Ilfov ? verifica data lansarii fonduri ue pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 4 – Inginerie financiara
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 3. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. 25% pentru dezvoltarea experimentala. 3. 2 Imbunatatirea sigurantei traficului pe toate modurile de transport. Societate comerciala cu capital privat ( infiintata in baza Legii nr. In cadrul pachetului care se negociaza cu Comisia Europeana, CSNR reprezinta strategia globala de utilizare a FSC, iar diversele PO reprezinta instrumentele prin care se realizeaza diversele prevederi ale CSNR. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . diversificarea catre noi specii cu perspective comerciale bune. rata de ocupare a populatiei cu v? rsta intre 20 ? 64 ani de 75%. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Sustinerea implementarii de aplicatii de E- Learning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceeai exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani.

Fonduri Europene Pentru Cresterea Gainilor Ouatoare

A doua sansa in educatie ( strategice). Romania fonduri structurale are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Comitetul Consultativ privind Dezvoltarea Regionala ( CCDR). a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt. De asemenea, in cadrul acestui domeniu, operatiunea privind promovarea produselor turistice, au fost incluse in categoria beneficiarilor eligibili, asociatiile profesionale din turism, infiintate in baza Legii 356 2001. Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. ATENlIE! Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu- le si pe cele pentru protectia mediului. 1. 5. Reabilitarea Sitului Poluat Istoric ? Cresterea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Situatia atragerii fondurilor europene. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele accesare fonduri europene Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului fonduri europene pentru cresterea gainilor ouatoare productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala.

Fondul European De Dezvoltare Regionala Referat

Exista un coeficient UDE care se calculeazapentru suprafata de teren, dar dupa cum am spus mai sus terenul trebuie sa- l aveti. au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Cine poate sa solicite finantare. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. Presedintele Knowledge Management fondul european de dezvoltare regionala referat fondul european de dezvoltare regionala referat Institute ( H. Q. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii fondul european de dezvoltare regionala referat avansate. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. unitatile sanitare si de asistenta sociala. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). Astfel, solicitanNii masurii 141 care ii propun i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. regiuni aflate in tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Instalarea tinerilor fermieri. Persoanele fizice pot desfaura activitaNi economice i se pot fonduri agricultura inregistra i autoriza in conformitate cu prevederile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Pot sa platesc cu bani din proiect toate lucrarile legate de infiintarea plantatiei, inclusiv pomisorii de la o statiune pomicola?. este situata pe teritoriul Narii. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18. Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice. Universitate pentru viitor ( strategice). Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Valoarea proiectelor contractate depaseste 58 de milioane euro. fonduri europene pentru tineri Reconstructia statutului femeii. culturi vegetale, legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. investiii in echipamente, modenizare reabilitare fonduri europene pentru tineri clariri, tehnologii pentru o eficienta energetica ridicata.

Fonduri Europene Pentru Infiintare Plantatie Nuci

Burse doctorale ( strategice). In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. cresterea utilizarii instrumentelor de e- Guvernare ( inclusiv formarea functionarilor publici) Obiectivul POAT 2014- 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementarii eficiente si transparente a fondurilor ESI alocate Rom? niei in cadrul Politicii de Coeziune a UE, precum si pregatirii urmatoarei perioade de programare. Programul Operational Sectorial- Mediu. Obiectivele operaNionale se refera fonduri romania la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de producNie, prin. 1080/ 2006 al Consiliului Uniunii Europene si al Parlamentului European, si sustine dezvoltarea economica durabila la nivel regional si local prin mobilizarea capacitatilor locale si diversificarea structurilor economice In domenii precum cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare si antreprenoriat, societatea informationala, IMM- uri, protectia mediului, turism, energie. iii) culturi de camp. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. Certificatul de atestare fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 673 2009 pentru modificarea fonduri europene pentru infiintare plantatie nuci Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752 2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume: dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau urban poluat). Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. majoritatea se opresc la limita de judet. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Pe masura 312 au fost aprobate 800 de proiecte dupa ultima depunere. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Ferma de semi- subzistenNa a PF Ionescu Vasile, comuna. Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Proiectele se depun in perioada 20 decembrie 2010- 29 iulie 2011. Secretariatul Comitetului de evaluare este asigurat de managerul axei POST din cadrul AMPOST. Fonduri pentru microintreprinderile din mediul rural. fonduri lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor accesare fonduri europene afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman.

Fonduri Europene La Nuci

Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. Majorarea (+ 1, 6%) este aproape de valoarea estimata a ratei inflatiei, prin urmare, bugetul nu creste in termeni reali. Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin fonduri europene delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. culturale. aplicatiile online se pot depune incepand cudata de 02. 06. 2011. Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte: majoritatea se opresc la limita de judet. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Reabilitarea DJ 701 limita jud. Societate cu raspundere limitata ? Fii activ pe piata muncii ( granturi). fonduri romania Toate regiunile din UE vor beneficia in continuare de sprijin in cadrul a trei categorii distincte. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Masura 2. 1 – Acvacultura
- verifica data lansarii fonduri europene la nuci pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. 5. 1. O 313 ? fonduri europene nerambursabile Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. 4. 2. Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul. Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Laurentiu Dinu, country manager al companiei de consultanta Accredo Romania, spune ca argumente de tipul alocam fonduri catre masurile care ? merg bine? Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. Programul Operational Pescuit vine in intampinarea firmelor ce isi desfasoara activitatea in acvacultura, si sunt detinatori de lacuri, iazuri, etc. Persoana fizica. diversificarea activitaNilor i veniturilor. Dezvoltarea unei forTe de munca fonduri europene la nuci calificata care sa raspunda cerinTelor pieTei muncii si fonduri europene la nuci promovarea invaTarii pe tot parcursul vieTii.

Fonduri Nerambursabile Stupi

judeNul?. Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? intregul proces de evaluare si selectie, precum si criteriile aplicabile sunt detaliate in cadrul acestui ghid. un grad de absorbtie de 9, 53%. In scopul de a anticipa mai bine si de a gestiona schimbarile si In scopul de a stimula cresterea economica, posibilitatile de ocupare a fortei de munca, atat pentru femei, cat si pentru barbati, precum si calitatea si productivitatea muncii, In cadrul obiectivului ? convergenta? sprijinul Fondului Social European fonduri nerambursabile stupi se va concentra pe cresterea capitalului uman si pe Imbunatatirea accesului la piata muncii, a promovarii incluziunii sociale, a capacitatii de adaptare a lucratorilor si Intreprinderilor, pe intensificarea integrarii sociale a grupurilor vulnerabile, pe combaterea discriminarilor, pe Incurajarea persoanelor inactive din punct de vedere economic sa se integreze pe piata muncii, precum si pe promovarea parteneriatelor pentru reforma. Rom? nia se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. Totodata, zonele rurale depind fonduri europene agricultura excesiv de agricultura. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. Orientarile Strategice pentru Coeziune economica, sociala si teritoriala reprezinta un cadru general unitar pentru toate Statele Membre In vederea pregatirii documentelor programatice pentru FSC pentru perioada 2007- 2013 ( Cadrul Strategic National de Referinta si Programele Operationale). Procesul reducerii decalajelor inseamna pentru Romania mentinerea unor ritmuri de crestere sustinute in perioada 2007 ? 2013, pastrandu- se in acelasi timp, echilibrele macroeconomice la nivele cat mai stabile. ocuparea fortei de munca cercetare tehnologica protectia mediului si conservarea energiei educatie incluziune sociala, combaterea saraciei Cele 3 prioritati ale strategiei Europa 2020, care fonduri romania definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piata pentru secolul XXI, vizeaza. 1. 2. 3. Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada fonduri nerambursabile stupi de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. 60% – contribuNie privata. 2. 1. 4. Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Astfel de parteneriate contribuie la rezolvarea problemelor comunitatii. 44 2008, atestate prin certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, crescatori de vaci de lapte, ale caror exploatatii sunt detinatoare de cota de lapte pentru livrari si sau vanzari directe si sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013.

Fonduri Nerambursabile Start-up

Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective. cooperative agricole constituite conform Legii nr. Romania are nevoie de o strategie pe agricultura. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Cresterea valorii adaugate a produselor forestiere precum si a eficientei economice a activitatii microintreprinderilor, prin dezvoltarea si modernizarea echipamentelor, proceselor si tehnologiilor de prelucrare. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. sunt intreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, echivalent in lei la cursul euro din data 31 decembrie 2010. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau fonduri nerambursabile start-up nu s- a primit fonduri europene nerambursabile nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). AXA PRIORITARA 1 ? Extinderea si modernizarea sistemelorde apa si apa uzata. Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. din Satu Mare? Alti detinatori de teren agricol. AXA PRIORITARA 1 ? Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. Ridicarea nivelului dezvoltarii tehnologice in intreprinderi. urmeaza a fi deschisa in luna martie 2011. In a doua zi ne vom axa pe. Consolidarea unei capacitati administrative eficiente ? Ca diferenta majora Intre PND fonduri romania si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc.