Archives for 

Fonduri Nerambursabile

Fonduri Europene Pentru Ferme De Pasari

pentru noi activitati. Astfel, av? nd in vedere resursele financiare limitate, trebuie sa se puna accentul pe proiectele si politicile cu o mai mare rentabilitate economica si cu un grad crescut fonduri europene de utilitate, fata de cele anterioare. Se considera vreun coeficient UDE daca as fora si eu sa spunem la 250 m adancime? Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. Strategia este de asemenrea in acord cu obiectivul de a atrage si retine forta de munca atata timp cat fonduri europene pentru ferme de pasari schimbarea structurii economiei ar putea face ca o parte importanta a fortei de munca din procesul de productie sa ramana fara locuri de munca ( mai multe detalii in tabelul fonduri europene pentru ferme de pasari privind legatura cu CSG linii strategice comunitare si CNSR). cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. NU in cadrul acestei masuri. De la demararea programelor PNDR in martie 2008, au fost selectate pentru a fi contractate 14. 039 de cereri de finantare, dintre care fonduri europene pentru ferme de pasari pana in prezent au fost contractate efectiv aproximativ 98%. Ordin nr. Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare. comunitatea locala. Teritoriul Romaniei intra sub obiectivul de convergenta si in aceste circumstante sunt importante granturile directe catre intreprinderi, pentru cresterea capacitatii de C& D si de absorbtie a inovarii,- asa cum subliniaza Liniile directoare. cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, factori naturali si antropici daunatori, asigurarea functiilor recreative indeplinind un rol multifunctional. Imbunatatirea accesului la tehnologiile informatiei si comunicatiilor, a utilizarii si a calitatii acestora introducerea datelor deschise la nivelul tuturor institutiilor publice in vederea imbunatatirii sistemelor de colaborare online si a celor electronice. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . este de a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. MASURA 313 ? Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Pentru persoane fizice, un transport mai bun presupune economisire de timp si oportunitati crescute pentru alegerea locului de munca dar si o diversificare a ofertei de bunuri de consum si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber. Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010. 7. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerinNelor minime din Planul de afaceri depus iniNial la solicitarea sprijinului. cum sa iti gestionezi resursele. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie.

Fonduri Europene Agricultura 2014 Forum

Masura 121 – Modernizarea exploatatiilor agricole – data lansare estimativa. E bine sa urmariti aceasta lista cu pomi propusi pentru a va creste sansele de succes. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Sectorul de crestere a animalelor. Burse doctorale ( strategice). un rol din ce in ce mai activ pentru Comisie in facilitarea cooperarii transnationale si a promovarii inovarii sociale. Neconcordantele masurii 125. Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. formare profesionala fonduri ue continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . Bugetul total al programului este de aproximativ 4, 38 miliarde de euro, iar sprijinul financiar acordat de Comunitate se ridica la 3, 7 miliarde de euro ( aproximativ 19% din totalul fondurilor europene investite In Romania In cadrul politicii de coeziune 2007- 2013) La 21 decembrie 2007, Comisia Europeana a aprobat un program de cooperare transfrontaliera Intre Ungaria si Romania pentru perioada 2007? 2013. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit fonduri si acvacultura. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare de peste 197, 25 de milioane de euro. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. 2) daca pun in proiect si achizitionarea terenului, exista vreun coeficient UDE la hectar. Prin PNDR 2007 ? 2013, sunt finantate investitii fonduri in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. DMI 1. 4. Acest document nu va servi Insa ca instrument de management, fonduri europene agricultura 2014 forum ci ca document strategic prin care se stabilesc prioritatile de interventie ale Fondurilor Structurale si de Coeziune In perioada de referinta. Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente. Aceste evenimente au ca scop cresterea gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de fondurile europene, promovarea utilizarii lor si imbunatatirea impactului proiectelor sustinute de acestea. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite.

Masuri De Fonduri Europene

Contributia Guvernului Romaniei ? Fondurile acordate de BERD pentru programul EEFF sunt acum disponibile prin bancile participante. Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat). Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. Infrastructura de baza ? Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu sunt acoperite de FSE. Si, mai ales, despre faptul ca avem nevoie de initiativa si spirit antreprenorial pentru a face ca lucrurile sa se intample. Principiile si factorii cheie ai masuri de fonduri europene dezvoltarii de succes a Rompetrol pot fi cei care devin parghiile schimbarii paradigmei la nivel national. Conform noului calendar, in 2011 nu se vor mai lansa urmatoarele linii de granturi. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investiNilor in aceste doua tipuri de operatiuni. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile fonduri europene nerambursabile conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. Important. Programele de mici dimensiuni vor fi scutite de o reexaminare a Comisiei. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. Programul Operational Sectorial- Mediu. Comisia angajeaza prima transa anuala Inainte de adoptarea programului fonduri nerambursabile operational. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? 79/ 2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. Masuri privind utilizarea masuri de fonduri europene durabila a terenurilor forestiere. 2. 550. 000 euro. Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea acordului de parteneriat ( CIAP) si 12 comitete consultative organizate ca secTiuni ale CIAP. se incadreaza in Axa Prioritara I ? Conceptul care sta la baza acestei abordari este acela ca prin fragmentarea procesului in etape mici se simplifica rezolvarea sarcinii. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Comuna Mircesti are o suprafata de 1. 752 ha, o populatie de 3. 800 locuitori si cuprinde localitatile Mircesti ( centru de comuna) si Iungani. Pentru a promova un procent de absorbtie mai buna in perioada 2014- 2020, efortul de elabora, procesa si gestiona fondurile europene revin mecanismelor de consultare, institutii care vor avea rol consultativ, care vor participa in procesul de distribuire a fondurilor, care vor avea rol de decizie. Contestatii criterii de selectie pentru masura 322. CE finanteaza:
- promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii.

Fonduri Europene Ferme Porci

11. Lucrari de pregatire a terenului? AXA 3. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. 44 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. La nivel regional. Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Educatie mai buna pentru toti ( strategice). De exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar nu este inscris in catalogul plantelor. Masura 125 ? Experienta e mai importanta decat ceea ce va spune un horoscop. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi fonduri europene ferme porci utilizate ca argumente pentru proiect). 20 2. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Contributia Uniunii Europene ? 80%. Masura 125, 221, 312. sustinerea de catre Guvern a dezvoltarii si intrarii . capitalului de risc in Romania, mai ales pe zona seed, early- stage . si Venture- Capital, inclusiv prin scutiri de taxe pe sumele fonduri europene ferme porci investite in acest fel in Romania. Se va Incuraja inovarea si se va Imbunatati procesul de punere In practica a rezultatelor activitatilor de cercetare si dezvoltare la oportunitatile de piata, precum si accesul la finantare si TIC. achizitionarea de animale si dupa caz a cotei de productie. Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. transfrontalier, transnational si interregional. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea fonduri europene pentru tineri activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii .

Fonduri Europene Nerambursabile Azil Batrani

Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta. Activitatile eligibile sunt. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 70. 000 Euro proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism. Scopul acestei linii de finantare. Organizatii neguvernamentale profesionale care sprijina initiativa privata IMM. Reabilitarea infrastructurii urbane si imbunatatirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban. Promovarea antreprenoriatului, prin formare specifica si organizarea de concursuri de planuri de afaceri cu premii. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul de stat si bugetul propriul al HP. cum se completeaza o cerere de finantare. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare. Institutia care gestioneaza acest program este Ministerul Economiei prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial de Crestere a Competitivitatii Economice. ori ? intreprinderea individuala – Someelul” comuna. Schimbarea destinatiei unei locuinte in structura de primire turistica si agroturistica este considerata, in acceptiunea acestei masuri, investitie noua. Bucuresti ? Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? in valoare de 170. fonduri europene 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor fonduri europene si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni fonduri europene nerambursabile azil batrani europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. acordarea fonduri europene nerambursabile azil batrani de catre A. I. P. P. I. M. M. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? Prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), Fondul Social European finanteaza modernizarea sistemului educational, stimularea ocuparii fortei de munca, promovarea Invatarii pe tot parcursul vietii si incluziunea sociala. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Echipa noastra va raspunde la intrebari pe care le aveti in cazull in care vreti sa solicitati o finantare din fonduri europene nerambursabile. POR). este un document negociat cu Uniunea Europeana prin care se urmareste Incurajarea cresterii productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de nivelul Uniunii Europene. 3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. Elaborare de fonduri europene nerambursabile azil batrani materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice.

Fonduri Europene Apicultura 40000 Euro

membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca faNa de situaNia iniNiala a activitaNii precizata in Planul de afaceri. Vreau sa va intreb ceva de ce nu se acorda credite nerambursabile decat pentru cei care tot ei au sau eventual daca au cunostinte de ce pentru un om care ar dori sa deschida o afacere si stie ca face ceva bun de ce nu se acorda la ce se mai face atata publicitate. crearea conditiilor de productie. Astfel, crearea unei noi capacitati de productie duce la dezvoltarea pietei si stimuleaza cererea pentru produsele locale. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Cele doua tinte vor actiuna sinergic atata timp cat intreprinderile mari sunt unul din principalii actori in ceea ce priveste tehnologia fonduri europene si procesul de transfer tehnologic are un mare potential printre IMM- urile din Romania. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. 1) Sprijin pentru beneficiari in implementarea proiectelor finantate din fondurile ESI, precum si pentru promovarea utilizarii fondurilor si a rolului politicii fonduri europene de coeziune catre beneficiari si publicul larg. 1. 4 Calitate in formare profesionala continua. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. Programe de sprijin financiar- bancar in favoarea proiectelor de investitii IMM. Majoritatea primariilor au mari probleme in accesarea fondurilor europene, in anul 2010 datorita lipsei cofinantarii. Masura 2. 1 – Acvacultura
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare. 44 16 aprilie 2008). activitati de dezvoltare experimentala ( servicii de dezvoltare industriala). Noile fonduri europene pentru tineri masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), fonduri europene apicultura 40000 euro fonduri europene apicultura 40000 euro urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. 1. 2. 5. functionarea initiativelor de dezvoltare locala. MASURA 313 ? Dl Octavian SERBAN, KMC, Presedinte ? Knowledge Management Institute ? Romania Knomacons. productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. ce contine un dosar de finantare. realizarea unei analize cost- beneficiu. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?.

Fonduri Europene Ferma Prepelite

Bugetul total al programului este de fonduri europene ferma prepelite aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) fonduri europene ferma prepelite se ridica la circa 224 de milioane de euro. SCS ( infiintata in baza Legii nr. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F. N. G. C. I. M. M. spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Achizitionarea unui nume de domeniu nou ?. ro?. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei fonduri ue si florei acvatice. 5. 1. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general: Dezvoltarea unui sector piscicol competitiv, modern si dinamic, bazat pe activitati durabile de pescuit si acvacultura care ia in considerare aspectele legate de protectia mediului, dezvoltarea sociala si bunastarea economica. In luna octombrie se va redeschide linia fonduri ue de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? Fonduri europene pentru microintreprinderi. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Adaptarea intreprinderilor la noile standarde comunitare atat in etapa de procesare cat si in cea de fonduri europene pentru tineri distributie a produselor obtinute. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. Atributiile institutiilor implicate In gestionarea Instrumentelor Structurale din Romania au fost stabilite prin Hotararea de Guvern nr. Profesionisti in piata muncii? ( strategice). 15. Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22 1. 3 Infrastructura navala de- a lungul Axei Prioritare nr. 18 AXA PRIORITARA 2 ? Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de aproape 28 de milioane de lei. IMPORTANT! Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare).

Accesare Fonduri Europene Stupi

Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? 120 milioane lei. pana la cel mult accesare fonduri europene stupi 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Programul Operational Regional Axa prioritata 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. Aceasta axa vizeaza crearea si dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, ce au importanta regionala si locala in special pentru reabilitarea siturilor industriale, sprijinirea initiativelor antreprenoriale pentru a facilita locuri noi de munca si o cresterea durabila a economiei. Solicitanti eligibili societati comerciale, societati cooperative din categoria microintreprinderilor. 1. 2 accesare fonduri europene stupi Invatamant superior de calitate. individual si independent, ca persoane fizice autorizate. Programul Operational Comun 2007- 2013 dintre Romania- Ucraina- Moldova prin Autoritatea Comuna de Management ACM a publicat varianta accesare fonduri europene stupi consultativa a Ghidului Solicitantului pentru toti beneficiarii interesati sa acceseze fonduri europene nerambursabile in cadrul acestui Program. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? inovarea proceselor de productie si a produselor. Noile criterii de punctaj si eligibilitate. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. Prezinta. Oratori. CINE poate obtine fonduri nerambursabile finantare:
- intreprinderi mici si mijlocii. si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Ordinea in care este citita o propunere tipica fonduri europene pentru tineri nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Programe doctorale mai bune ( granturi). b) Investitii in activitati recreationale. Verifica proiectele la fata locului. Prezentul calendar cu sursele de finantare nerambursabile din iulie 2011 este valabil pentru. In cererea de finantare devizul totalizator are erori de calcul, cineva s- a grabit cu aceste formule si dupa ce introduc toate sumele din devizul general imi trece totalul de 2 ori suma devizului, suma totala e trecuta si la cheltuieli eligibile si neeligibile . Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare, fiind stabilite Autoritatile de Management si Organismele Intermediare. formare profesionala continua Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de . formata in mod formal, dar nefunctional), se poate concluziona ca o astfel de strategie, conceputa de catre o echipa de specialisti in agricultura si dezvoltare rurala cu ajutorul si sustinerea Comisiei Europene si asumata de catre intreaga clasa politica ar putea sustine dezvoltarea Romaniei.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Medici Stomatologi

in intervalul 02. 06. 2011 ora 09. 00 si 23. 08. 2011 ora 9. 00 se pot inscrie si depune un numar fonduri europene nerambursabile pentru medici stomatologi nelimitat de proiecte. Fonduri europene nerambursabile alocate in cadrul Operatiunii. Grupurile sau asociatiile de persoane fizice sau juridice. 1. 2. 2. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). CIAP analizeaza propunerile si documentele elaborate in cadrul comitetelor consultative si agreeaza gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind implementarea, monitorizarea si evaluarea interventiilor stabilite prin documentele de programare. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? In aceste zone, infrastructura si serviciile de sprijin pentru afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesara o abordare mai structurata In ceea ce priveste nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale si inter- sectoriale si masurilor derivate din acestea. Orizontul de timp al planului CCT- T va fi de 15 ani, iar programul complet de implementare a proiectelor va depasi aceasta perioada. 1. 4. 1. 2. 1 Drumuri nationale. fonduri ue Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Sprijinul acordat beneficiarilor va fi diversificat, pe l? nga indrumarea de tip help- desk fiind necesara consilierea si identificarea de alte forme de sprijin at? t pentru pregatirea proiectelor, c? t si in perioada de implementare a acestora. la care infrastructura primara de irigatii a fost deja fonduri europene nerambursabile pentru medici stomatologi modernizata sau la care sistemul de irigatii din aval a fost modernizat. comunitatea locala. Fondurile europene au fost stimulate cel mai mult de CEC BANK. Aceste cheltuieli sunt stabilite pentru fiecare Program Operational In parte. Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. imbunatatirea competentelor si abilitatilor adultilor, inclusiv pentru migranti si persoanelor in v? rsta. Cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii ( mare, mijlocie, mica). un proces de consultare parteneriala bine gestionat. Sprijinirea fermelor agricole fonduri europene de semi- subzistenta?, PNDR. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a santierelor miniere cu exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla zacaminte de petrol si de gaze naturale.

Fonduri Europene Pentru Ferme Porci

Pentru proiectele de tip 2 serviciile de cercetare achizitionate pe parcursul derularii proiectelor pot fi executate de orice tip de institutie care are ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea sau este institutie de invatamant superior si este organizata in conformitate cu art. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? – masura de instalare a tinerilor fermieri s- a bucurat, inca de la lansarea acesteia, in decembrie 2008, de un interes foarte mare. Domeniul major de interventie 5. 3 – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii . Proiectele vor fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare fonduri europene nerambursabile Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Presedentia Comitetului de evaluare va asigurata de AMPOST ( Directia Programare). Procesul de evaluare selectie a cererilor de finantare condus de AMPOST nu va depasi o perioada de 45 de zile lucratoare de la data depunerii cererii de finantare. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora. Investitii in activitati recreationale 15 milioane de euro. consiliere, instruire si sprijin din partea Oficiului Teritorial pentru I. M. accesare fonduri europene M. Masurile prioritare vizate in acest sens sunt grupate pe 4 directii de actiune. 60% – contribuNie privata. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare fonduri europene pentru ferme porci referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. Am voie sa forez pentru irigarea plantatiei? Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Orasul Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Scopul acestei linii de finantare. Proiecte pentru cai de acces ce deservesc o suprafata agricola cat mai mare. stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime. conduce la respingerea Dosarului cererii de finanNare pe motiv de neconformitate administrativa. Partea de transport – Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. 20%. Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin fonduri europene pentru ferme porci Schema de Ajutor de stat N 578 2009. In 2009 Hewlett Packard a avut un fonduri europene nerambursabile profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro.