Category Archives: Fonduri Nerambursabile

Fonduri Europene Pt O Gradinita

modul de acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. Completati formularul din cadrul paginii de CONTACT pentru mai multe detalii. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor. etc ( lista ar fi destul de lunga) as putea enumera in jur de 50 de asftel de afaceri cu o cifra de afacere importanta. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, fonduri europene pt o gradinita B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Programul Operational Sectorial- Mediu. achizitionarea de mijloace de transport specifice pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite numai in interes propriu. Sunt necesare interventii structurale majore pe termen lung, In urmatoarele domenii. incepand de la stadiul de cherestea ( ex. Actionam impreuna( fonduri europene pt o gradinita strategice). E bine sa lasam specialistii sa faca ceea ce se pricep sa faca, fondurile nu sunt accesate de oamenii care au bani, ci de oamenii care au cunostinte solide privind bussinesul pe care il au sau il incep. Deci va continua sa existe, si Romania va fi unul din statele membre mari beneficiare a PDR. 80%. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. Pentru a veni In Intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, statele membre ale Uniunii Europene au lansat cu prilejul Consiliul European din 23- 24 martie 2000, Strategia Lisabona. Conditiile pentru accesarea acestui program sunt. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. Din punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 5. 1 – Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural si crearea modernizarea infrastructurilor conexe Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere. Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa. De aici vine si marea intrebare cum de nu absorbim fondurile europene. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. 1. 4. 3. Programul Cardul Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici fonduri europene pt o gradinita si mijlocii. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme fonduri structurale energia solara in energie electrica. Cate din aceste criterii le puteti indeplini?) Nu incercati sa va transformati un hobby intr- o afacere pentru ca de cele mai multe ori se transforma fonduri agricultura intr- un esec si va poate da peste cap din punct de vedere financiar. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. si Cooperatie ( O. T. I. M. M. C. furnizori de transport public. daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere).

Fonduri Europene Debutanti

au fost alocate fonduri europene in valoare de 40 milioane euro pentru Axa prioritara 3. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de catre autoritatile de management sau autoritatea de plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. elaborarea si implementarea politicilor bazate pe dovezi, in scopul de a creste accesul si participarea la o educatie de calitate pentru de a reduce parasirea timpurie a scolii, cu accent special pe zonele rurale si persoanele de etnie roma. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale ( regiunile insulare, zonele muntoase sau zonele cu densitate mica a populatiei) beneficiaza de un tratament fonduri europene debutanti privilegiat. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, pana la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Punctajul pentru acest criteriu se fonduri europene agricultura acorda daca sunt respectate urmatoarele conditii in ceea ce priveste fiecare ruta alternativa prevazuta fonduri europene debutanti prin proiect. Aplicatia electronica de inregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. 2. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. fonduri structurale Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . simplificarea in continuare a procedurilor de infi. intare modificare desfiintare de IMM- uri, crearea de one- stop- shops care. 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. Franta ofera fonduri pentru proiectele inovatoare ale ONG- urilor. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci fonduri europene debutanti numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Imm-uri

inovarea proceselor de productie si a produselor. cu functiuni de alimentatie – restaurante ? Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr. Societate pe actiuni ? Cercetare si fonduri agricultura dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic; imbunatatirea legaturii intre IMM- uri, educatia universitara si centrele de cercetare- dezvoltare; dezvoltarea de retele de afaceri, a parteneriatelor public- privat, sprijin pentru furnizarea de servicii grupurilor de IMM- uri, hranirea antreprenoriatului si a inovarii. mai mult decat agricultura ( granturi). productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%. Selectati programul dorit pentru a afla mia multe informatii despre calendarul lansarii liniilor de finantare, informatii utile, exemple de proiecte, ghidul solicitantului. Cheltuielile din cadrul schemelor de ajutor de stat sunt eligibile in conformitate cu prevederile art. 1 ? Operatiunea 2: Dezvoltarea de fonduri europene pentru tineri poli de excelenta
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C- D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil ( fonduri europene nerambursabile pentru imm-uri GRID, GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Aceasta scrisoare de confort se va depune odata cu cererile de finantare, reprezentand documente justificative pentru justificarea posibilitatii de a cofinanta viitorul proiect. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare. Unitatea de productie a fost construita pe un teren in sufrafata de 50. 000 de metri patrati. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. RATIONALIZAREA GESTIUNII SI CONTROLULUI FINANCIAR Este necesar ca sistemul de gestiune si control sa gaseasca un echilibru intre costurile si riscurile implicate. Romania are nevoie de o strategie reala in domeniile agriculturii si dezvoltarii rurale care sa reflecte preocuparile Romaniei, nu ale altcuiva. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. 4. 2. iunie 2011). Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Fonduri europene nerambursabile 2011 Ghiduri si masuri. Construirea si/ sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola5 la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? Groupe Soci? t? G? n? rale S. A.

Fonduri Europene Ferma Agricola

1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. 3) Prin derogare de la art. destinate sa sprijine dezvoltarea regionala si locala si sa favorizeze cooperarea Intre orase si regiuni; masuri de asistenta tehnica. Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit ( APDRP) a incheiat un contract de finantare a investitiei pentru productia panourilor solare prin Programul National de DezvoltareRurala( PNDR). Cresterea accesului la educatie de calitate prin dezvoltarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv pentru institutii culturale implicate Dezvoltarea infrastructurii pentru a asigura accesul la dezvoltarea fonduri europene pentru tineri si ingrijirea timpurie in toate comunitatile. uri. Prin fonduri europene ferma agricola FEDR vor fi finantate investitii productive care sa contribuie la crearea si salvarea de locuri de munca, in principal prin investitii cu prioritate in IMM- uri, investitii in infrastructura, dezvoltarea potentialului autohton prin masuri de sprijin la nivel regional si local. 1. 5. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. crt. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial si Invatarea pe parcursul Intregii vieti se vor afla In centrul politicilor In domeniu, iar angajatorii vor fi Incurajati sa investeasca In capitalul uman. Cabinete medicale. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de fonduri agricultura solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 Domeniul major de fonduri europene agricultura interventie 3. 3. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). Sanse egale si respect ( strategice). Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. federatii de ONG- uri non- profit, inregistrate in Romania si care desfasoara proiecte in Romania. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. Practic pot propune orice solutie vreau in Studiul de Fezabilitate cu conditia ca ISC- ul sa- mi dea aviz favorabil, iar investitia mea sa tina cel putin 5 ani de zile. Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. Sumele platite beneficiarilor vor fi cerute ulterior Comisiei fonduri europene ferma agricola pentru a fi rambursate tarii noastre?, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in energie regenerabila se acorda in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului De exemplu. Pentru persoane fizice, un transport mai bun presupune economisire de timp si fonduri europene ferma agricola oportunitati crescute pentru alegerea locului de munca dar si o diversificare a ofertei de bunuri de consum si a posibilitatilor de petrecere a timpului liber. Calificarea ? o sansa pentru viitor.

Fonduri Europene Pt Croitorie

Cu toate ca fondurile structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. 1200/ 2004. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Beneficiarii, precum  i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, fonduri europene pt croitorie insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. 1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. Preiecte cu fonduri nerambursabile fonduri europene in domeniul serviciilor vs. sanatate, baze operationale pentru interventii, modernizarea sau reabilitarea infrastructurii preuniversitare si universitare, cat si pentru infrastructura de formare profesionala continua. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Mediul rural ? Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. Perioada aplelului deschis. Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. accesul pe noi piete. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire fonduri europene pt croitorie in zonele fierbinti ( hot- spot). Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? 12. 750. 000 euro. Infrastructura de baza ? directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? pentru a fonduri europene pt croitorie mari impactul finantarii. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. Se pot finanta in schimb cursuri de orientare si recalificare, cursuri de limba engleza sau orice alta limba straina, si orice curs care poate spori eficacitatea personalului angajat in cadrul unei firme de transport marfa. Procesul de evaluarea si selectie fonduri europene agricultura a proiectelor Operatiunea b). i dimensiunea economica a exploataNiei agricole crete cu minim 3 UDE. Acest program sprijina IMM- urile in doua domenii dezvoltarea si sustinerea investitiilor.

Fonduri Europene Pentru Achizitii Utilaje

Proiectele aprobate sunt. Infiintarea grupurilor de producatori – APEL DESCHIS . Pe de alta parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un fonduri nerambursabile rol foarte important. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Comisarul UE pentru politica regionala, Johannes Hahn, a informat statele membre si regiunile ca nu este timp de pierdut in ceea fonduri europene pentru achizitii utilaje ce priveste planificarea programelor fondurilor structurale ale UE pentru perioada 2014- 2020. 55 din Regulamentul ( CE) nr. 1974 2006 pentru toate tipurile de actiuni, vor fi sustinute cheltuielile cu. In cererea de finantare devizul totalizator are erori de calcul, cineva s- a grabit cu aceste formule si dupa ce introduc toate sumele din devizul general imi trece totalul de 2 ori suma devizului, suma totala e trecuta si la cheltuieli eligibile si neeligibile . Prin urmare, se solicita ca statele membre sainstituie, p? na la sf? rsitul anului 2014, sisteme care sa permita beneficiarilor sa transmita toate informatiile pe cale electronica. transfrontalier, transnational si interregional. Activitatile eligibile sunt. IMPORTANT! Drumurile trebuie sa deserveasca un numar de 800 de ha, fata de 300 cum a fost la sesiunea precedenta. 36, litera a, punctele i, ii  i iii). imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, mentinerea locurilor de munca existente). Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Continua sa te califici. Sprijinirea accesului la internet si la serviciile fonduri europene agricultura conexe? in valoare totala de aproximativ 400. 000 de euro. Investitii in educatie inclusiv training vocational care contribuie la cresterea atractivitatii si calitatii vietii. CSNR se implementeaza prin Programele Operationale din cadrul Obiectivelor ? Convergenta? si ? Cooperare Teritoriala Europeana. Prioritati ale aceste masuri. Regiunile Nord Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia ? 151 milioane lei. Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile. b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa. Dotarile in infrastructura fonduri europene pentru achizitii utilaje pentru zonele izolate ( pentru TIC) si interconectare ( pentru energie) pentru a face Romania un loc mai atractiv pentru investitii si munca va avea de asemenea un rol importanta.

Model Proiect Fonduri Structurale Europene

Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- fonduri europene nerambursabile finantare pentru anul 2010. In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa model proiect fonduri structurale europene parinteasca a socrului meu. Este Insa de mentionat ca, desi CSNR preia si sintetizeaza elementele principale incluse In Analiza si Strategia PND, acestea sunt reorganizate In functie de accesare fonduri europene cele 3 Prioritati si cele 11 Directii de actiune ( Guidelines) din Orientarile Strategice Comunitare, reflectand astfel Incadrarea CSNR In principiile europene ale Politicii de Coeziune. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare model proiect fonduri structurale europene profesionala, cu un accent special pe zonele rurale, in conformitate cu standardele nationale de calitate. RATIONALIZAREA GESTIUNII SI CONTROLULUI FINANCIAR Este necesar ca sistemul de gestiune si control sa gaseasca un echilibru intre costurile si riscurile implicate. Dintre acestea, pentru valorificarea potentialului turistic au fost doar cateva proiecte, cum ar fi cel din Alba, cu o valoare de model proiect fonduri structurale europene aproape 28 de milioane de lei. dar si de faptul ca exista piete importante ( relativ slab dezvoltate in prezent) in Ucraina, Rusia si Moldova, de care Rom? nia ar putea profita din punct de vedere comercial. 324 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Incepand cu 2 mai, APDRP a deschis trei linii de finantare aferente pentru Masura 125, Masura 221, si masura 312. care asigura un acces Imbunatatit la formarea profesionala, In special a lucratorilor slab calificati si a lucratorilor . In varsta, prin dezvoltarea calificarilor si a competentelor, prin diseminarea tehnologiilor informatiei si comunicarii. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. 1358 din 27/ 09/ 2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. fundatii. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre orice situatie care da nastere unui asemenea conflict.

Fonduri Nerambursabile Pentru Croitorie

scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. c. de la modelul cetateanului care asteapta ca altcineva sa- i rezolve problemele la modelul cetateanului, membru activ al comunitatii care identifica o problema si gaseste solutiile ca sa o rezolve
? Impreuna pentru fiecare? este un program de implicare in activitati comunitare initiat de Rompetrol si destinat ONG- urilor, autoritatilor locale si persoanelor cu atitudine civica si spirit antreprenorial care vor sa initieze si sa implementeze un proiect menit sa dezvolte comunitatile din care fac parte. 57 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. prezinta un Plan fonduri nerambursabile pentru croitorie de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. Nu fonduri europene pentru tineri vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu fonduri europene cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din fonduri nerambursabile pentru croitorie domenii precum. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . Un nou program dedicat IMM- urilor si ONG- urilor va fi implementat din fonduri europene in curand anuntat de ministrul Comunicatiilor Valerian Vreme. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu fonduri nerambursabile pentru croitorie crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regulile generale privind Fondurile Structurale si de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. A doua sansa in educatie ( strategice). 20% – contributia Guvernului Romaniei. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa  i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala  i Pescuit de care aparNine.

Fonduri Europene Pentru Restaurante Si Alte Activitati De Servicii De Alimentatie

v) culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila. 2. 6. incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si fonduri europene intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR. ocuparea fortei de munca cercetare tehnologica protectia mediului si conservarea energiei educatie incluziune sociala, combaterea saraciei Cele 3 prioritati ale strategiei Europa 2020, care definesc viziunea UE asupra economiei sociale de piata pentru secolul XXI, vizeaza. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. Se acorda prioritate pentru proiectele care fonduri europene pentru restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie realizeaza investitii in. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. IMM- urile. posibilitatea de a putea elabora programe multi- fond in cazul implementarii instrumentelor structurale. fonduri structurale In cadrul ghidului solicitantului pentru masura 112 exista o lista cu pomi pentru care se acorda un punctaj mai mare. a) este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? – pentru aceasta Masura, lansata in septembrie 2008, au fost depuse 3. 980 cereri de finantare, fiind contractate pana acum 1. 290 de proiecte, cu o valoare nerambursabila de aproape 188 de milioane de euro, procesul de contractare fiind in desfasurare. Orice intreprindere care nu respecta aceste criterii este intreprindere mare. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica fonduri europene pentru restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie in principal activitati agricole ? activitate principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE1, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport in alta ordine decat cea specificata etc. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Alocarea financiara Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 425 milioane lei . Domeniul major de interventie 2. 3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI ( in special IMM- urile) Operatiunea 1. din perspectiva formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. in situaNia in care Planul de afaceri din cadrul masurii 141 va cuprinde realizarea fonduri europene pentru restaurante si alte activitati de servicii de alimentatie de investiNii prin masura 121, beneficiarul masurii 141, va completa  i depune dosarul Cererii de finanNare pentru masura 121 la Oficiul JudeNean de PlaNi pentru Dezvoltare Rurala  i Pescuit de care aparNine. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor.

Fonduri Europene Pt Cresterea Animalelor

Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. 2 ? Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 313?. februarie 2011
” Continua sa te califici!” – data lansare estimativa. 1. 1Extinderea modernizarea sistemelorde apa fonduri europene pt cresterea animalelor apa uzata. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Autoritatile locale au o . capacitate administrativa mai mica, deci si capacitatea lor . de a accesa fonduri. 44 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare, trebuie sa deNina, pana la data semnarii Deciziei de finanNare, ca activitate principala, una din activitaNile prevazute la capitolul ? Agricultura din cod CAEN Rev. fundatii. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii fonduri europene pentru tineri vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. 1. 1. 2. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? ORIENTAREA CATRE ? E- COEZIUNE? Gestionarea datelor electronice poate reduce in mod semnificativ sarcina administrativa, imbunatatind in acelasi timp capacitatea de control a proiectelor si cheltuielilor. Lipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu fonduri europene pt cresterea animalelor se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Agricultura poate fi profitabila si fara a apela la subventii. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului fonduri romania uman. Se vor simplifica regulile privind rambursarea proiectelor FSE, in special pentru beneficiarii mai mici, care constituie cel putin 50 % dintre destinatarii finantarii FSE ? ONG- urile, intreprinderile mici si mijlocii si altii. Se va continua investitiile in agricultura 2013- 2020. Obiective specifice. Acest punct strategic pune accent pe nevoile legate de competitivitate, incerc? nd sa dea prioritate necesitatilor fermierilor care dezvolta ferme agricole, a silvicultorilor si detinatorilor de paduri, pentru a dezvolta si imbunatati infrastructurile pietelor de desfacere.