Category Archives: Fonduri Nerambursabile

Fonduri Europene Linii De Finantare

Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro fonduri europene agricultura an ferma de semi- subzistenta. In raportul comisiei europene s- au gasit mia multe nereguli in dosarele de achizitii publice prin utilizarea unor criterii de selectie discriminatorii de catre autoritatile contractante pentru a favariza anumiti constructori. Proiecte de rute alternative pentru fonduri europene pentru tineri preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. sa nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in centrala incidentelor de plati. Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru fonduri europene linii de finantare a se dezvolta si a crea locuri de munca. Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Construirea si/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte, ca de exemplu. Aprobarea fonduri europene linii de finantare cererilor de finantare POST este responsabilitatea AMPOST insa modul de realizare variaza in functie de urmatoarele doua situatii. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. Pentru a beneficia de sisteme educationale va fi nevoie de modernizarea infrastructurii educationale si de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente scolare si TIC. ar trebui apreciat doar la accesare fonduri europene momentul la care avem macar indicatori ai impactului utilizarii acestor fonduri la nivelul economiei reale. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei fonduri europene linii de finantare de UrgenNa a Guvernului nr. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. iunie 2011). Fonduri europene pentru microintreprinderi. contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor.

Fonduri Nerambursabile Pentru Fermieri

Echipa Cerere- Finantare. ro va sta la dispozitie pentru a realiza un proiect de succes indiferent de activitatea pe care doriti sa o realizati. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare a vietii?. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la fonduri europene nerambursabile sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari. tarile UE ar urma sa se asigure ca, din totalul fondurilor politicii de coeziune a UE de care au beneficiat, un anumit procent minim provine de la FSE. Parteneriat transnational ( strategice). Masura 3. 1 – Actiuni colective. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, in limba romana. acces la serviciile de transport si telecomunicatii de interes economic general. Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. AXA 4. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument accesare fonduri europene temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. oportunitati extinse pentru abordarea teritoriala a programarii. Tipul solicitantului eligibil. Investii in infrastructura de primire turistica cei ami multi bani in valoare de peste 50 milioane de euro. societati economice publice sau private cu conditia de a actiona in numele municipalitatilor. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect trebuie sa atinga standardul de calitate precizat in Ordinul 1296 2010. Fonduri europene pentru incurajarea activitatilor turistice Apdrp. ro a deschis linia de finantare pentru masura 313 Incurajarea activitatilor turistice, alocarea financiara pentru aceasta sesiune este de 85 de milioane de euro, defalcata pe cele 4 actiuni eligibile din cadrul masurii . El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. fonduri nerambursabile pentru fermieri Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate. din punct de vedere procedural sau legal, cum ar fi modalitatea . de rambursare a taxei pe valoarea adaugata sau statutul proprietatii?, a adaugat Emanuel Rauta. De exemplu, in anumite localitati, scolile fac obiectul . unor cereri de retrocedare, in alte cazuri nu exista documente . corespunzatoare de proprietate. servicii de proiectare. Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. se incadreaza in Axa II ? Educatie mai buna pentru toti ( strategice). In scopul de a anticipa mai bine si de a gestiona schimbarile si In scopul de a stimula cresterea economica, posibilitatile de ocupare a fortei de munca, atat pentru femei, cat si pentru barbati, precum si calitatea si productivitatea muncii, In cadrul obiectivului ? convergenta? sprijinul Fondului Social European se va concentra pe cresterea capitalului uman si pe Imbunatatirea accesului la piata muncii, a promovarii incluziunii sociale, a capacitatii de adaptare a lucratorilor si Intreprinderilor, pe intensificarea integrarii sociale a grupurilor vulnerabile, fonduri nerambursabile pentru fermieri pe combaterea discriminarilor, pe Incurajarea persoanelor inactive din punct de vedere economic sa se integreze pe piata muncii, precum si pe promovarea parteneriatelor pentru fonduri nerambursabile pentru fermieri reforma.

Obtinere De Fonduri Nerambursabile

Toate proiectele depuse fonduri vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urmand ca alocarea financiara efectiva sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, pana la nivelul bugetului alocat apelului. Alte programe nationale. sprijin pentru masuri specifice de promovare a egalitatii intre barbati si obtinere de fonduri nerambursabile femei si de combatere a discriminarii. 2. 4. cresterea favorabila incluziunii prin promovarea unei economii cu un grad inalt de ocupare a forTei de munca care sa asigure coeziunea sociala si teritoriala. ianuarie 2011 Axa prioritara 5. educatia si formarea profesionala pe parcursul vietii si cresterea investitiilor In resursele umane de catre Intreprinderi, In special IMM, si lucratori, prin elaborarea si punerea In aplicare a sistemelor si strategiilor, inclusiv Invatamantul. Pentru Axa prioritara 4, domeniul major de interventie 4. 3 sunt prevazuti urmatorii indicatori de rezultat, pentru monitorizarea si evaluarea programului. Modernizarea exploatatiilor agricole ? Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. 3. 5. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Beneficiari. Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel . Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Intrarea in vigoare fonduri ue a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. ii) porcine, din care. Dupa ce se familiarizeaza cu cerintele si criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, beneficiarul va demara alcatuirea documentatiei necesare obtinerii finantarii nerambursabile. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Investitii productive in acvacultura. Calificari europene ( strategice). Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie 2011. Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? obtinere de fonduri nerambursabile in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. POS CCE a lansat spre consultare ghidul pentru Operatiunea 1. 1. A2) ? Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii? Banca Europeana de Investitii ( alocare obtinere de fonduri nerambursabile de 75 milioane euro). autoritatile publice locale. Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta in verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului.

Fonduri Europene Pensiune Rurala

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a publicat calendarul surselor de finantare iulie 2011 prinvind programele cu finantare europeana nerambursabila finantate de Guvernul Romaniei si Uniunea Europeana. Totodata, zonele rurale depind excesiv de agricultura. 2. 3 Acces si participare la FPC. Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Dezvoltarea fonduri agricultura infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul fonduri europene pensiune rurala acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. valoarea totala eligibila a proiectului de 1. 250. 000 Euro. si

- dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE. valoarea eligibila a proiectului si proiectele de la prioritatea iii care au investitii in sisteme de irigatii de minim 50% din valoarea eligibila a proiectului vor putea primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie. Cu alte cuvinte, veti respecta Catalogul plantelor. Certificatul de atestare fonduri europene pensiune rurala fiscala emis in conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis 1528 2006 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, incasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. dezvoltarea de curriculum educational, inclusiv utilizarea TIC, promovarea creativitatii si combaterea stereotipurilor in educatie si formare. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. sanie, trasura), barca cu vasle. Facilitatea Schengen reprezinta un instrument temporar pentru sprijinirea Bulgariei si a Romaniei in vederea finantarii actiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea in aplicare a acquis- ului Schengen si controlul frontierelor. un nou imprumut de la Trezoreria Statului pentru a pune la dispozitia Autoritatilor de Management ale programelor operationale resursele necesare pentru plata beneficiarilor de fonduri europene. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- aderare. Uniunea a raspuns rapid acestei noi provocari, initial printr- un ? Plan European de Redresare Economica? si, ulterior, prin g? ndirea unei noi strategii economice mai realiste pentru orizontul anului 2020. In acesta situatie beneficiarul nu este scutit de plata integrala a sumelor primite ca finantare nerambursabila pana la data rezilierii. Sursele regenerabile detin un potential energetic important si ofera disponibilitati nelimitate de utilizare pe fonduri europene pentru tineri plan local si national. Astfel, solicitanNii masurii 141 care i i propun  i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. Ce sunt cheltuielile eligibile? 2- 31 mai 2011. 2013. Incepand din 1 iulie 2011 s- a lansat o noua linie de finantare pentru proiectele cu energie regenerabila din Fondul European pentru Eficienta Energetica ( European Energy Efficiency Fund ? In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Cafenea

AXA PRIORITARA 1 ? 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. 4. 1. b. Se pot finanta in schimb cursuri de orientare si recalificare, cursuri de limba engleza sau orice alta limba straina, si orice curs care poate spori eficacitatea personalului angajat in cadrul unei firme de transport marfa. Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii. Nu In ultimul rand, prin Ordonanta de Urgenta a fonduri europene nerambursabile pentru cafenea Guvernului nr. Tipul solicitantului eligibil. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani. Nr. Masura are urmatoarele obiective. ca membri ai unei intreprinderi familiale. a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu fonduri europene nerambursabile pentru cafenea putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. eliminarea sursei de contaminare de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. productie al unui amplasament existent ( ex. sa nu se afle in litigiu cu fonduri europene nerambursabile pentru cafenea Ministerul de Finante sau cu Ministerul Economiei sau cu institutia de credit unde doreste sa ia un credit. AXA PRIORITARA 2 ? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. 6. 3 Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1. Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti ( CRFB). Operatiunea 331 ? Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor? ( iunie 2011). Reabilitarea DJ 701 limita jud. In concluzie avem fonduri europene pentru tineri o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. Neconcordantele masurii 125. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri europene fonduri nerambursabile pentru. Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea. Exemple de proiecte din fonduri europene nerambursabile in agricultura. inovarea proceselor de productie si a produselor. 4. 3. 1. 1 Constructie parteneriate public- private. Femei 2010. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. Cresterea numarului de tineri fermieri care incep pentru prima data o activitate in domeniul agricol ca sef de exploatatii. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic ( cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora ( ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.

Fonduri Europene Pentru Apicultura Masura 112

cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. APEL DESCHIS . ii) pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunarii. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. 5. 2. Axe prioritare. Sigur nu putem impune sa se fonduri europene pentru apicultura masura 112 cultive un anumit tip de produs sau altul sau sa se obtina fonduri europene o productie sau alta. Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Un alt impediment il reprezinta documentatia stufoasa impusa de reglementarile UE, ca masura de precautie ca banii sunt folositi corect. ii. Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier. Organizatii Non- Guvernamentale ( ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii. Activitati eligibile. In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante cultivate. Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola. Av. Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare de peste 197, 25 de milioane de euro. Generarea de rezultate de fonduri nerambursabile interes economic si stimularea transferului rezultatelor cercetarii si cunostintelor stiintifice in mediul economic. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la fonduri Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. 1078 2008, cu modificarile i completarile ulterioare. Investitiile vor Imbunatati accesul la piete mai extinse si toate actiunile vor contribui la reducerea duratei calatoriilor si costurilor de transport. Proiectele aprobate sunt. Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. Cercetare si dezvoltare tehnologica, inovare, antreprenoriat, inclusiv intarirea capacitatilor de cercetare si dezvoltare tehnologica si integrarea acestora in Zona Europeana de cercetare, inclusiv infrastructura, ajutor pentru CDI in special in domeniul IMM- urilor si al transferului tehnologic. Cum influneteaza mediul de afacere absortia fondurilor europene. Calificarea ? Ordin MEF nr. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). In cazul in care se face o referinta la toate Fondurile Europene post- aderare, se poate folosi sintagma ? Instrumente Structurale?. Ulterior, PNR a fost revizuit si stabileste principalele directii de actiune pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europa.

Fonduri Europene Pt Legume

Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. O data cu verificarea indeplinirii condiNiilor minime de acordare a sprijinului din Planul de afaceri la anul 3, beneficiarul trebuie sa prezinte documente care atesta faptul ca a urmat fonduri europene pt legume un curs de pregatire profesionala prin Masura 111 ” Formare profesionala, informare i difuzare de cunotinNe”, in raport cu proiectul IMPORTANT! Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. fonduri romania In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de fonduri europene pt legume Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Tipul solicitantului eligibil. 1. 2. Cresterea productivitatii Intreprinderilor romanesti pentru reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene. 44 2008, cu modificarile  i completarile ulterioare: individual  i independent, ca persoane fizice autorizate. Trebuie sa dau banii inapoi? Coeficientii de cofinantare au fost modificati. c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele fonduri europene pentru tineri de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. In cadrul acestei linii de finantare, se pot primi fonduri nerambursabile pentru. companiile regionale de producere combinata a energiei electrice si termice ( CHP). AXA PRIORITARA 4 ? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. AXA PRIORITARA 1 ? Fondurile Structurale si de Coeziune ( FSC), sau Instrumentele Structurale, sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. Cele mai importante dintre acestea sunt evidentiate mai jos. 1. 2. 5. Cuv? ntul cheie al este utilizarea ? eficienta?. Educatie. Sectorul vegetal. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii.

Fonduri Europene Masura 112 Conditii

Orasul fonduri Horezu spune DA Tursimului prin promovarea produselor si evenimentelor turistice. Bugetul total. achizitionarea de teren, daca valoarea acestuia nu depaseste 10% din cheltuielile eligibile totale pentru operatiunea in cauza si respecta conditiile stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume: dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau urban poluat). Proiectele pot fi finantate pe una din urmatoarele teme. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate fonduri ue istoric. februarie 2011 Axa prioritara 3. Se urmareste astfel, asigurarea unei dezvoltari stabile si durabile a UE si o functionare optima a Pietei Interne. Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori). Proiectele nu implica activitati de CD in colaborare intre institutia de cercetare si intreprindere, ci efectiv cercetare executata de institutia de cercetare pentru si in numele intreprinderii. 5. 1. 6. 2. reducerea cu 20 de milioane a numarului de cetateni europeni amenintati de saracie si excluziune sociala. directionarea fondurilor catre un numar limitat de obiective aliniate Strategiei Europa 2020 ? pentru a mari impactul finantarii. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. Orientarea integrata 7. Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. a) si comp. Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAEN 01xx. La momentul actual, exista o multitudine de optiuni si intrebari deschise privind abordarea procesului de programare pentru perioada 2014- 2020, multe dintre acestea neput? nd fi clarificate dec? t dupa definitivareacadrului legislativ la nivel european. Indeplinirea criteriilor de eligibilitate si identificarea obiectivelor de investitie 3. Extinderea unui amplasament fonduri europene masura 112 conditii existent pentru cresterea capacitatii de productie. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. Programul Operational Sectorial Cresterea Competivitatii Economice POS- CCE. Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare an. In data de 23. 05. 2011 OI IMM a lansat aceasta linii pentru investitii in interprinderile mici si mijlocii, cu un buget total de 425 mil. Intreprinderile fonduri ue mici si mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investitii si vor fi sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum si prin asigurarea accesului la alte tipuri de servicii de care acestea au nevoie pentru a se dezvolta si a crea locuri de munca.

Fonduri Europene Pentru Ferma Prepelite

Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Operatiunea 314 ? Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni Broadband? ( iunie 2011). Pe ce domenii este mai bine sa accesezi un fond european? Av. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . Beneficiarii sunt persoane fizice fonduri nerambursabile sau juridice din Romania care aplica. La data de 11 iulie, Comisia Europeana a aprobat Programul Operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational pentru Asistenta Tehnica?. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Fii activ pe piata muncii. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fonduri europene pentru ferma prepelite fondurilor europene nerambursabile. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. se incadreaza in Axa I? 5. In cadrul negocierilor pentru Capitolul 21 ” Politica regionala si coordonarea instrumentelor structurale”, discutiile tehnice cu Comisia Europeana. 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole”. Iasiul, ca pol de crestere, trebuie sa exercite o influenta economica la nivelul intregii regiuni. Avantaje. Avand In vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. Fondurile structurale functioneaza pe principiul rambursarii,. Ce sunt cheltuielile eligibile? si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro cap de vaca. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. ii. Aceste axe prioritare sunt in concordanta cu politicile comunitare privind cresterea economica si fonduri crearea de noi locuri de munca promovate de Uniunea Europeana prin Noile fonduri ue Orientari ale Politicii de Coeziune 2007- 2013, Politica Europeana in domeniul Transporturilor, Dezvoltarii Urbane Durabile, etc. granturi). Spuneti` mi si mie de ce trebuie sa aiba deja firma sa se amageasca ? ca in viitor va lua un credit nerambursabil cand colo nu se poate. Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. construirea sau amenajarea unui centru de vanzare directa catre consumatorii finali, in interiorul fermei de acvacultura si numai pentru produsele piscicole obtinute in cadrul fermei de acvacultura. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). iunie 2011). Bani pentru formare profesionala ( schema de ajutor de stat) – Apel deschis. 386/ 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T.

Fonduri Europene Magazine Online

Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. 1. 2. 3. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). Se preconizeaza ca, incep? nd din 2014, 20 de regiuni vor iesi din actualul obiectiv de ? convergenta? ( regiuni mai putin dezvoltate), ceea fonduri europene magazine online ce reflecta reusita politicii de coeziune. Accesul este gratuit, egal si nediscriminatoriu, participantii fiind recrutati conform principiului ? primul venit, primul servit?. Av? nd in vedere rolul sau de asigurare a sprijinului necesar pentru programe si interventii finantate din fondurile ESI, asistenta tehnica trebuie sa fie c? t mai flexibila si sa raspunda, printr- o maniera eficienta, nevoilor fonduri agricultura identificate. pana la cel mult fonduri europene magazine online 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Regulamentele europene privind Politica de Coeziune, Politica Agricola Comuna si Politica Comuna in domeniul Pescuitului, Cadrul Strategic Comun, precum si regulamentele specifice pentru fiecare Fond in parte, inclusiv cele pentru FEADR si FEPM. jud. Pe scurt, panourile solare ( fotovoltaice) sunt dispozitive capabile sa transforme energia solara in energie electrica. Rom? nia se confrunta cu importante provocari in ceea ce priveste participarea la invatam? ntul primar si gimnazial, cu un efect direct asupra fenomenului de parasire timpurie a sistemului de educatie. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va fonduri europene magazine online constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Municipiul Botosani a atras prin proiectul privind modernizarea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Sfantul Gheorghe suma de 6 milioane lei si alte 34, 90 milioane lei prin proiectul Reabilitare si modernizare strazi urbane in municipiul Botosani. Solutii concrete de obtinere a co- finantarii proiectelor de investitii ale IMM Prezinta. Fondul European pentru Pescuit contribuie sub mai multe aspecte la implementarea Politicii Comune de Pescuit in Rom? nia si a unei strategii specifice, care a fost dezvoltata pornind de la strategia propusa in Planul National Strategic. Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? Prioritatile CSNR au fost formulate ca raspuns strategic al Guvernului la problemele economice actuale si In vederea crearii oportunitatilor pe care Romania si le doreste. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Strategia ocupa deja o pozitie prioritara pe agenda institutiilor UE si statelor membre. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? Fogolyan Kristof? Sf. desfasurate in colaborare fonduri nerambursabile cu o colectivitate locala ( autoritati locale si consilii judetene) pe un teritoriu- tinta specific care favorizeaza dezvoltarea teritoriala si participarea cetatenilor. AXA PRIORITARA 3 ? Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este. s- au e stadepus un numar de peste 2000 de cereri de finantare din care un numar de aproximativ 150 au intrat in etapa de contractare, restl proiectelor se afla in diferite stadii de fonduri romania verificare.