Category Archives: Fonduri Nerambursabile

Fonduri Europene Pentru Ferme Ovine

servicii topografice. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. Beneficiar. 1999 74 CE, transpusa prin Ordinul nr. d) este administrata de catre asociatul unic sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. Termenul de depunere a cererilor de finantare fonduri europene pentru ferme ovine pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. autoritatile locale. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. echipamente pentru producerea de furaje, instalatii de muls, linii tehnologice de prelucrare si ambalare a produselor, dotari tehnice in scopul asigurarii controlului calitatii la nivel de ferma etc. educatia si formarea profesionala pe parcursul vietii si cresterea investitiilor In resursele umane de catre Intreprinderi, In special IMM, si fonduri europene pentru ferme ovine lucratori, prin elaborarea si punerea In aplicare a sistemelor si strategiilor, inclusiv Invatamantul. 14. reprezentanti ai Comisiei Europene, autoritatilor romane, societatii civile active in domeniul integrarii Romilor, etc. Punctele tari ale investitiei sunt determintate de cresterii capacitatii de productie, ca urmare a dezvoltarii accentuate a activitatii companiei, declaratie facuta fonduri europene pentru ferme ovine de Bara Levente Hugo, managerul si, in acelasi timp, proprietarul grupului de firme. Achizitionarea unui website de prezentare a companiei ONG- ului. cooperative agricole constituite conform Legii nr. 3 ? 31 octombrie 2011. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme mixte transnationale). Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. modul de fonduri romania acordare a indemnizatiei si concediului pentru cresterea copilului. Ministerul Agrigulturii prin autoritatea de managemet POP ( Programul Operational de Pescuit) propune un sprijin financiar de 30. 000 de euro pentru pescarii care aplica pe aceste fonduri europene. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, etc ? Cu alte fonduri europene nerambursabile cuvinte, veti respecta Catalogul plantelor. 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare).

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Impadurire

Intreprinderi familiale ( infiintate in baza OUG nr. La sectiunea C ” Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma inscrisa la litera a) nu trebuie sa depaseasca 1 12 din suma inscrisa la litera b). Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Scopul declarat al acestei strategii este acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua provocari majore care afectau economia si societatea: globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a societatii informationale. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- fonduri romania b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti . 78 din Regulamentul Consiliului nr. II. Se va incuraja participarea sporita a partenerilor sociali si fonduri europene nerambursabile pentru impadurire a societatii civile la punerea in aplicare a activitatilor FSE, in special participarea organizatiilor neguvernamentale ( ONG- uri), prin consolidarea capacitatii, promovarea unor strategii de dezvoltare locala conduse de comunitate si simplificarea sistemului de punere in aplicare ( a se vedea, de asemenea. euro, aflate in diferite etape ale procesului de evaluare si selectie. b) copie a fonduri structurale documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Activitatile proiectului se vor derula pe o perioada de 30 de luni, cu finalizare la 30 noiembrie 2012, in regiunile de dezvoltare Centru, Nord- Vest si Vest, judetele Sibiu, Alba, Bihor, Timis. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. promovarea tehnologiilor noi. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 4312 ? ,, Lucrari de pregatire a terenului? sunt. Crearea unei noi unitati de productie ( fabrica sectie instalatie). cani, pixuri, tricouri, sepci, cutii de chibrituri, brelocuri, etc. Majorarea propusa, de 2, 1% in credite de angajament si de 1, 4% in credite de plata, este practic absorbita de rata estimata a inflatiei pentru 2015. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Titlul documentului Nr. ATENTIE. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul salariului mediu brut pe economie din anul anterior. Obiectivele FEDR sunt, in principal, promovarea dezvoltarii si ajustarii structurale a regiunilor fonduri europene nerambursabile pentru impadurire a caror dezvoltare este ramasa in urma si sustinerea reconversiei economice, redezvoltarea si dezvoltarea zonelor cu probleme structurale, inclusiv regiunile industriale in declin, zonele urbane in dificultate, zonele aflate in criza, precum si zonele dependente de pescuit sau de servicii.

Fonduri Nerambursabile Turism 2014

In cazul terenurilor, cladirilor si echipamentelor, valoarea este certificata de un evaluator independent autorizat. Sprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil  i are ca scop . b. Cei de la Primarie au forat la peste 200 m adancime pentru apa potabila din sat. d) este administrata de catre asociatul unic fonduri agricultura sau, in mod conjunct, de mai multi administratori dintre asociati. CE SCHIMBARI SE VOR PRODUCE? Pentru a participa la trainingul ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate? trebuie sa achiti din timp taxa de 400 RON + TVA. Incurajarea activitatilor turistice? In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea a diferite tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi, etc. Asta inseamna ca ve- ti primi bani pentru pentru achiitionarea pomilor si pentru plantare, amenjarea terenului etc. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. inclusiv achizitionarea in leasing a acestora). Intr- un articol recent ? evaluarea proiectelor? Stimularea practica a inovatiei antreprenoriale in sectorul IMM. Operatiunea 3. Un exemplu pozitiv il dau cei din Comuna Galanesti, care au elaborate un proiect pentru reabilitarea si extinderea scolii cu clasele I- IV din satul Galanesti, in valoare de 2, 29 milioane de lei. Alte surse de finantare europene si internationale prin Enterprise Europe Network, Facilitatea UE- BERD pentru IMM din Europa Centrala, EuropeAid. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in perioada 16 noiembrie ? oportunitati extinse pentru abordarea teritoriala a programarii. O prima anuala pentru lucrarile de intretinere a plantatiei pe o perioada de 5 ani, ( incepand cu anul infiintarii plantatiei), variabila in functie de zona geografica in care s- a facut impadurirea si de anul de intretinere. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul fonduri europene pentru tineri POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Coeficientii de cofinantare au fost modificati. 5. 2. Se vor sprijini actiunile de combatere a excluziunii sociale si de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) accesare fonduri europene care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel Incat acestea sa poata beneficia de noile oportunitati de angajare care vor fi fonduri nerambursabile turism 2014 create. 1 IUNIE ? Fonduri europene pentru institurii publice. Obiectivul Strategiei Lisabona relansate Isi propune transformarea Uniunii intr- un spatiu mai atractiv pentru investitii si munca, promovarea cunoasterii fonduri nerambursabile turism 2014 si inovarii si crearea de locuri de munca mai numeroase si mai bune.

Fonduri Europene Pentru Case De Copii

dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si imbunatatirea competitivitatii internationale. Imprumutul aprobat in sedinta de Guvern miercuri, 4 iunie 2014, va fi folosit fonduri nerambursabile pentru efectuarea de plati catre beneficiarii de fonduri contractate prin intermediul a patru programe. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: fonduri nerambursabile 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respectand normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). productivitate crescuta pentru industria si serviciile din Romania si, implicit, o crestere economica mai pronuntata si un nivel de trai imbunatatit Sistemele de transport eficiente reduc costurile at? t pentru industrie c? t si pentru persoanele fizice. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. fonduri europene pentru case de copii 6. 1. Este despre comunitatea in care traim si cum putem rezolva impreuna unele dintre problemele cu care ne confruntam fiecare dintre noi. Achizitionarea de echipamente TIC si periferice. fonduri europene pentru tineri drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. Asistenta Tehnica pentru POS- T 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T Proiecte de succes. Lucrarile ar putea incepe in acest an. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line. Eu impreuna cu sotul meu detinem o moara ( care a functinat pana acum 10 ani)? si ? visam? la renovarea ei ? sub forma unei pensiuni. Societatea de Avocati ? Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen? Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Cheltuieli eligibile Investitii corporale ( constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv ? pentru efectuarea activitatii vizate de proiect precum si constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii.

Fonduri Europene Pt Femei

c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public- privat si elaborarea strategiilor locale integrate. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte fonduri europene pt femei in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. 36 1991). Training- ul acesta este unic prin faptul ca mergem dincolo de managementul clasic al proiectelor si abordam concret si punctual realizarea unui Studiu de fezabilitate ? instrument esential pentru finantator. 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. Pentru orice tip de pesiune trebuie sa indepliniti anumite starndarde, sa aiba cel putin 3 margarete, sa puteti oferi activitati de recreere, sa aveti o cofinantare de cel putin 50% fara TVA. in aceasta situatie este dificil de previzionat sumele de care. Aceste obiective sunt transpuse in tinte nationale suficient de ambitioase, dar si adaptate realitatilor nationale. Se pune un accent sporit pe combaterea somajului in r? ndul tinerilor, pe promovarea imbatr? nirii active fonduri europene pt femei si sanatoase, precum si pe sprijinirea grupurilor celor mai defavorizate si a comunitatilor marginalizate, cum sunt romii. 2. 1. 1. Fondul Social European ( FSE): educatie fonduri si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. strategice). Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala fonduri europene nerambursabile anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. Programul ofera sprijin comunitar regiunilor maghiare Szabolcs- Szatm? r- Bereg, Hajd?- Bihar, B? k? s, Csongr? d si judetelor romane Satu- Mare, Bihor, Arad si Timis. construirea unui depozit conform si a 36120 de unitati de compostare individuala in gospodarii. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, fonduri agricultura legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. Se preconizeaza ca, incep? nd din 2014, fonduri europene pt femei 20 de regiuni vor iesi din actualul obiectiv de ? convergenta? ( regiuni mai putin dezvoltate), ceea ce reflecta reusita politicii de coeziune. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile.

Fonduri Europene Pt Solari

Totodata, se au in vedere interventii speciale pentru pregatirea si implementarea proiectelor de importanta strategica, considerate prioritare pentru dezvoltarea la nivel national si/ sau regional, precum si pentru abordarea teritoriala si integrata a nevoilor identificate. Cea mai importanta sarcina este realizarea cererii de finantare. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza  i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. sanie, trasura), barca cu vasle. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. CINE poate obtine finantare. Promovarea si punerea in valoare a patrimoniului peisager si a celui construit. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul de afaceri. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: . Investitiile vor Imbunatati, de asemenea, accesibilitatea si inter- conectivitatea dintre drumurile nationale, judetene si locale, cai ferate, aeroporturi si servicii navale, asigurand inclusiv legaturi mai bune cu rutele TEN- T. prin promovarea statiunii si implementarea unui turism adecvat, proiectul isi propune cresterea numarului de turisti cu 15- 20 in primul an. CCT- CEE este coordonat in parteneriat de Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Ministerul Fondurilor Europene si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, fonduri europene pentru tineri pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. Raspunsurile sunt variate si complexe, intrucat, spun specialistii in domeniu, avem de a face cu un mix de probleme. Evitarea conflictelor de interese, informarea APDRP despre fonduri europene pt solari orice situatie care da nastere unui asemenea conflict. 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. 4. 1. fonduri europene pt solari 3. si 3. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Suma alocata pentru finantarea acestor proiecte a fost de 358, 14 milioane de lei. se va implementat in 52 de luni, se fonduri structurale implementarea proiectul se va ocupa Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ? OLT- ECO? Cadrul institutional si partenerial pentru elaborarea Planului National de Dezvoltare a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 1115/ 2004 privind elaborarea In parteneriat a Planului National de Dezvoltare. Operatiunea 113 ? Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare? ( iunie 2011). Exceptie fac activitatile prevazute in Anexa 9 A. 1. 4. granturi). Alti detinatori de teren agricol. 2. 2 Reabilitarea zonelor poluate istoric. Proiectul presupune reabilitarea infrastructurii de transport din Valea Aiud. Avantajele acestui program pentru atragerea fondurilor europene sunt.

Fonduri Nerambursabile Pentru Ferme Familiale

Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si fonduri europene agricultura asigurarea partiala a hranei din produse locale. Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea fonduri romania si corectitudinea cheltuielilor effectuate. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Persoana fizica. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. fonduri nerambursabile pentru ferme familiale In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Energia solara si cea eoliana reprezinta o solutie viabila pentru zonele care nu beneficiaza in prezent de racordare la reteaua nationala de electricitate. fonduri nerambursabile pentru ferme familiale 497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Masura 2. 3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui. Au expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. Obiectivul principal al proiectului este promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor in mediul rural si urban romanesc, prin actiunea integrata a principalilor factori care afecteaza nivelul inferior de ocupare al femeilor. Obiectivele specifice ale Masurii 312 sunt crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural, cresterea valorii adaugate in activitatile non- agricole, crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala, prestate de catre micro- intreprinderi. Delegarea de atributii catre organismul intermediar si reglementarea mecanismelor de coordonare si control ale acestuia de catre autoritatea care deleaga se fac pe baza contractuala. Sprijinul acordat va contribui la consolidarea mediului de afaceri local si regional si la dezvoltarea patrimoniului natural si cultural In vederea sprijinirii turismului si dezvoltarii mediului urban. de schimbarile din acest sector, precum si asigurarea de venituri alternative din activitati, altele decat pescuitul. 1 membru din cadrul DGIAC – MT,. identificarea celei mai bune solutii pentru ideile dvs de afacere. Fonduri europene prin UE BERD EEFF. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. energie regenerabila ( momentan energie eoliana fiind una dintre cele mai profitabile, fac si referire la costul de investitie venituri din exploatare).

Fonduri Europene Pentru Organizatii Non-profit

crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului fonduri si a fonduri europene pentru organizatii non-profit peisajelor si evenimentelor . Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). CINE poate obtine finantare:. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Proiectul ? FEMEI 2010? este un proiect strategic, national, vizand dezvoltarea capitalului uman din regiunile vulnerabile ale Romaniei si va fi implementat pe o durata de 36 de luni. apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie fonduri europene pentru tineri pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. PROGRAMARE STRATEGICA CONSOLIDATA ORIENTATA SPRE REZULTATE Comisia propune un proces de programare orientat mai mult catre rezultate pentru a imbunatati eficacitatea programelor politicii de coeziune. Primarul Iuliu Ilyes a declarat miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca a semnat contractul de finantare pentru proiectul ? Reabilitarea si modernizarea Colegiului National ? Ioan Slavici? Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara axelor prioritare TEN- T in scopul crearii unui sistem national de transport durabil. Altfel spus, articularea unei perspective de convergenta pe termen mediu si lung trebuie sa aiba in vedere dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. DMI 1. 4. Initiativele emblematice propun actiuni concrete ce vor fi implementate la nivel european si national de catre Comisie si statele membre. Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. CIAP analizeaza propunerile si documentele elaborate in cadrul comitetelor consultative si agreeaza gruparea domeniilor de interventie corespunzatoare fiecarui document de programare, precum si principalele elemente privind implementarea, monitorizarea si evaluarea interventiilor stabilite prin documentele de programare. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. O eficienta energetica mai mare de- a lungul Intregului lant ? Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. 1. 1. 2. Statele Membre trebuie sa asigure asocierea partenerilor relevanti la diferite stadii ale programarii. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Mediu, inclusiv investitii legate de furnizarea fonduri nerambursabile de apa si managementul deseurilor, tratamentul apelor reziduale, calitatea aerului, prevenirea, controlul si lupta impotriva secetei, preventia si controlul integrat al poluarii, sprijin pentru concilierea efectelor schimbarilor climaterice, reabilitarea mediului fizic, refacerea locurilor contaminate si a terenurilor parasite, promovarea biodiversitatii si protectia naturii, sprijin pentru IMM- uri pentru promovarea productiei durabile prin introducerea sistemelor de management de mediu eficiente si adoptarea si utilizarea tehnologiilor de prevenire a poluarii.

Fonduri Europene Nerambursabile Ferma Curcani

investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. In domeniu de productie produse. Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati. 566 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. 3. 4. Noi nu facem afaceri la cheie si nici nu divulgam identitatea beneficiarilor nostri, si a proiectelor de succes pentru terte persoane, daca am putea sa garantam 100% succesul proiectelor nu am mai lucra cu comisioane de pana la 10%. ATENlIE! Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale. Finantarea va fi canalizata prin organismele nationale sau regionale insarcinate cu punerea in aplicare a FSE. posibilitatea de a termina studiile gimnaziale pentru persoanele trecute de varsta adecvata. Un element esential care va fi luat in considerare este ca procesul de programare pentru perioada fonduri 2014- 2020 sa se concentreze pe acele aspecte care pot duce la o crestere reala a cheltuirii fondurilor, precum si la stabilirea unor tinte realiste de absorbtie. Ma mira faptul ca inca nu s- au sesizat si au lansat un apel de depunere cu mari greseli. Programul 10000 de euro pentru tineri S- a aprobat ordonanta de urgenta pentru programul guvernamental 10. 000 de euro pentru tinerii pana in 35. 2) si nu poate include in obiectul de activitate urmatoarele activitati. AXA PRIORITARA 3 ? In acest scop se va urmari sprijiinirea dezvoltarii capacitatii organizaTiilor non- guvernamentale. gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor. daca valoarea totala a proiectului este mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR. Doar dosarele complete depuse sau transmise prin fax intr- un singur exemplar, la Serviciul de Cooperare si Actiune culturala al Ambasadei Frantei in Romania, pana pe data de 15 iulie 2011 cel tarziu si redactate in limbile franceza sau romana vor putea fi luate in considerare. Beneficiarii, precum i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia fonduri europene nerambursabile ferma curcani de sprijin prin Masura 112.

Fonduri Europene 2014 Cabinet Stomatologic

Parteneriatele intre administratiile publice sunt putine, daca ne uitam la lista de proiecte. Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata fonduri europene 2014 cabinet stomatologic in baza Legii nr. Pe toata tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. 13. Poli de crestere – proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012. Competitivitatea economica ? productivitatea scazuta, echipamentele si tehnologia Invechite, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil si lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finantare si investitiile fonduri europene agricultura insuficiente In cercetare- dezvoltare si tehnologiile informatiei si comunicarii ( TIC), toate afecteaza dezvoltarea mediului de afaceri. O parte dintr- un angajament bugetar este deblocata automat de catre Comisie In cazul In care aceasta nu a fost utilizata sau nu s- a primit nicio cerere de plata la sfarsitul celui de- al doilea an de la angajamentul bugetar ( n+ 2). Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Calarasi? dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . ContribuNia publica alocata din masura 121 este de 10. 000. 000 EURO din care:
? contribuNia Guvernului Romaniei – 20%
? contribuNia Uniunii Europene – 80% Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 50. 000 EURO din care:
 40% – sprijin nerambursabil ( sprijinul maxim nerambursabil va fi de 20. 000 Euro). 324 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. Intr- un an in care bancile au blocat creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, factori naturali si antropici daunatori, asigurarea functiilor recreative indeplinind un rol multifunctional. fonduri europene pentru tineri Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. Proiectul de tip 1 care are prestabilit parteneriatul la fonduri europene agricultura momentul depunerii propunerii de proiect. Obiectivul general il constituie cresterea gradului de flexibilizare a pietei muncii . imbunatatirea accesului pe piata fortei de munca prin sprijinirea si promovarea utilizarii noilor tehnologii de informatie si comunicare in randurile persoanelor inactive in scopul prevenirii si combaterii marginalizarii si excluderii sociale.