Obtinerea De Fonduri Europene Nerambursabile

CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. transfrontalier, transnational si interregional. Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. In anumite cazuri, beneficiarii vor administra obtinerea de fonduri europene nerambursabile schemele de grant prin care organizatiile mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. In cadrul domeniilor 4. 1 si 5. 2 s- a aprobat includerea institutiilor de cult ca solicitanti eligibili in parteneriat cu unitatile administrativ teritoriale. Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. Imbunatatirea mediului si spatiului rural. Cariera in educatie si formare ( granturi). cum se completeaza o cerere de finantare. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. fonduri structurale Submasura 125 b ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea silviculturii?. Potrivit listei publicate pe pagina de internet a Organismului Intermediar pentru Promovarea Societatii Informationale ( OIPSI), Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia si Universitatea Lucian Blaga din Sibiu au contractat proiecte in valoare de 5, 2 milioane lei fiecare. Operatiunea 112 ? Sprijin pentru implementarea standardelor? ( iulie 2011). Dimensiunea teritoriala – ca urmare a restructurarii industriei, au aparut foarte rapid decalaje Intre regiuni, acestea continuand sa creasca. ori ? intreprinderea individuala – Some elul” comuna. Organismele intermediare sunt institutiile desemnate la nivel central, regional sau local de obtinerea de fonduri europene nerambursabile catre autoritatile de management sau autoritatea de fonduri nerambursabile plata si care, prin delegare de atributii de la aceste autoritati, implementeaza masurile din programele operationale si actioneaza in relatia cu beneficiarii finali. Sprijin pentru informare si publicitate. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. 20 2. 75 767 2009 privind obtinerea de fonduri europene nerambursabile aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, desfasurata de catre organele fiscale locale, in care trebuie sa fie precizat ca solicitantul se incadreaza, la data intocmirii certificatului de atestare fiscala, in urmatoarea situaTie: ? obligatiile de plata scadente nu depasesc 1 6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru incheiat”. Bani nu am, sa imi permit sa ma adresez unuia ca dumneavoastra.

Leave a Reply