Proiecte Sapard Zootehnie Fonduri Ue Nerambursabile

activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). eliminarea sursei de contaminare fonduri nerambursabile de la suprafata solului si imobilizarea contaminantilor in adancime. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. autoritatile locale. Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere?. costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. 2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social, cu indeplinirea conditiilor prevazute la alin. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Din aceasta categorie fac parte institutii de drept public sau privat, care au ca obiect principal de activitate cercetarea- dezvoltarea, sau care sunt institutii de invatamant superior, organizate in conformitate cu art. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Vor fi suplimentate fondurile aferente DMI 4. 1, DMI 4. 3, DMI 5. 1 si DMI 5. 3, proiecte sapard zootehnie fonduri ue nerambursabile prin realocarea sumei aferente domeniului major de interventie 4. 2, care nu s- a utilizat. indicatorii economici intalniti in analizele financiare. Conform Art. fonduri structurale Ziceti- mi si mie. 386/ 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. POR ? A4 Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local. promovarea tehnologiilor noi. 4 este de 100 milioane de euro. in unele cazuri, beneficiarii administreaza schemele de grant prin care firmele mai mici sau IMM- urile vor aplica pentru finantare europeana. Pe tot parcursul procesului de dezvoltare, sistemul institutional a beneficiat de expertiza Statelor Membre acordata In cadrul proiectelor de Asistenta Tehnica si Twinning, finantate din programele PHARE. Este finantat prin FEDR, FSE, Fond de Coeziune. AXA 2. Investitii in transport, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene si a legaturilor cu retelele TEN- T, strategii integrate pentru transport curat care va contribui la imbunatatirea accesului pasagerilor la servicii de calitate, obtinerea unui transport modal mai balansat, promovarea sistemelor intermodale si reducerea impactului asupra mediului. Autoritatea de management POSCCE a publicat calendarul lansarii fondurilor europene pentru urmatoarele linii de finantare.

Leave a Reply